Filtračný systém pre rezidenčné aplikácie REOCLEAN

Jednotka REOCLEAN bola navrhnutá a vyvinutá na použitie v rezidenčnom sektore. Bohužiaľ , s neustálym nárastom znečistenia ovzdušia, dýchanie dobrého vzduchu v našich domoch sa stalo prvkom mimoriadnej dôležitosti. Veľa moderných domov je vybavených modernými technológiami ako sú rekuperačné jednotky, tepelné čerpadlá, inteligentné ovládanie domu  a pod. Nasávaný vzduch do rekuperácie sa však v mnohých prípadoch nedá ovplyvniť. Mnohokrát či už od susedov, okolitých fabrík, cesty - nasávame do domu vysoké koncentrácie PM častíc, NO2, CO... Klasické filtre ISO ePM2.5 (zodpovedá trieda M6, F7) používané v rezidenčných rekuperačných jednotkách  dokážu zachytiť len PM častice väčšie ako PM2.5. Je potrebné ich vymieniť akonáhle dosiahnu určitú tlakovú stratu Pa. 

REOCLEAN zachytáva vonkajší vzduch a prostredníctvom filtračného procesu vracia čistý vzduch do obytnej jednotky. Vďaka svojim kompaktným rozmerom je možné ho inštalovať ako na stenu, tak aj na strop pomocou štandardne dodávaných špeciálnych konzol. Jeho hlavnou funkciou je integrácia vysokoúčinnej filtrácie do systémov VZT . Filtračný systém REOCLEAN pozostáva s pred-filtra a aktívneho elektrostatického filtra inštalovaného vo vnútri jednotky. Hlavnou prednosťou elektrostatického filtra je jeho vysoká účinnosť filtrácie aj častíc menších ako PM1- až 95%.  Filter je po vyčistení opakovateľne použiteľný, čím sa šetria náklady a taktiež životné prostredie.
Filtračná jednotka môže byť vybavená ionizátorom. Jeho inštalácia po vysoko účinnej elektrostatickej filtrácii zaručuje väčšiu sterilizáciu vzduchu, čím sa minimalizuje kontaminácia a kolonizácia baktériami, vírusmi a plesňami, ktoré sa množia vo vnútri stien potrubia. Ionizátor umožňuje opätovné vyváženie množstva záporných iónov prítomných v prostredí, čím zaručuje viac dýchateľného vzduchu a vyšší komfort prostredia.

Pri problémoch zapáchajúceho vonkajšieho vzduchu je možnosť voľby filtra s aktívnym uhlím - REOBOX. Vzduch prechádza cez 6 ks filtračných kaziet /1,5 kg uhlia 1 kazeta/. To zaručuje vysokú úroveň filtrácie a dlhú životnosť. Uhlie je ľahko vymeniteľné do pôvodných kaziet. V prípade špecifickej znečisťujúcej látky ako napr. formaldehyd, amoniak a pod. je možné zvoliť špecifické aktívne uhlie na daný problém.
Vrátiť sa na blog
Ako vybrať germicídny žiarič?

Čo je to vlastne germicídny žiarič?

Germicídny žiarič je zariadenie, ktoré obsahuje germicídnu žiarivku UVC /vlnová dĺžka 253,7 nm/. V zahraničí sa pojem germicídny žiarič nepoužíva. Používajú sa pojmy germicídna lampa, alebo čistička vzduchu s UVC. Niektoré čističky vzduchu uvádzajú vo svojej špecifikácii len označenie UV. Mnohokrát ide o lampu UVA, resp. UVB, čo pre sterilizáciu vzduchu nieje účinný typ žiarivky. Ideálne je, keď si viete overiť technické parametre konkrétnej použitej germicídnej žiarivky. Renomovaný výrobcovia sú napr. Philips, Osram.

Germicídne žiariče môžeme rozdeliť do týchto skupín, popis zariadení a ich výhody a nevýhody:

A. Uzavretý, nepriamy žiarič - je možné používať za prítomnosti ľudí.  Pri tejto metóde núteným prúdením vzduchu /pomocou ventilátora/ dochádza k sterilizácii vzduchu v celej miestnosti. Vzduch prúdi cez komoru zariadenia, kde dochádza k jeho sterilizácii pomocou UVC žiarivky. Mnohokrát je pri tomto type zariadenia uvedený štítkový údaj ventilátora v m3/h. Tento údaj je však ventilátor schopný dosiahnuť, iba ak je správne umiestnený v zariadení. T.z. že nemusí prekonávať tlakové straty Pa, resp. vzduch nenaráža na stenu zariadenia.

Taktiež je dôležité mať kvalitný a účinný /ľahko dostupný a čistitelný predfilter/ na vstupe do zariadenia. Akonáhle sa dostáva prach do zariadenia a usadí sa na žiarivkách dochádza k výraznému obmedzeniu činnosti sterlizácie.

Počet a výkon žiaričov tiež výrazne vplýva na % účinnosť zariadenia. Ak chceme dosiahnuť 99,9% účinnosť sterilizácie je potrebná vysoká dávka žiarenia. Cez tento typ zariadenia neustále prúdi vzduch, preto je dávka žiarenia podstatou účinnosti. Správne umiestnenie zariadenia vzhľadom na charakter miestnosti, nábytku, pohybu osôb /prievan, klimatizácia, vetranie cez okná, vzduchotechnika/ je výrazne vplýva na účinnosť.

Zariadenia sa vyrábajú v prevedení závesnom na stenu, alebo je možné ich objednať aj s podstavcom /pojazdné prevedenie/.

B. Otvorený, priamy žiarič - nie je možné používať za prítomnosti ľudí. Priame ožarovanie vzduchu a povrchov je najrýchlejší a najúčinnejší spôsob sterilizácie. Nevýhodou je, že zariadenie je možné používať výlučne bez prítomnosti osôb, zvierat, kvetín a pod. Účinnosť zariadenia klesá vzdialenosťou. Štandardne sa účinnosť pohybuje do 3 m od zariadenia. T.z. že na pokrytie celej plochy miestnosti je potrebný výpočet a správne umiestenie. Pre trvalú, resp. častú prevádzku nedoporučujem zariadenia v plastovom prevedení, ktoré niekedy nedosahuje ani potrebné krytie IP.

Zariadenia sa vyrábajú v prevedení závesnom na stenu, strop alebo je možné ich objednať aj s podstavcom /pojazdné prevedenie/.

C. Kombinovaný žiarič - je vlastne uzavretý typ žiariča, ktorý má na vonkajšom obale pripevnenú UVC žiarivku. Doporučujem však pri tomto type pojazdné prevedenie a to z dôvodu variability priameho žiarenia. Je možné po premiestnení sterilizovať väčšiu plochu, prípadne aj iné miestnosti.

POZOR! Pri výbere zariadení ´´Made in´´ germicídne žiariče väčšinou produkujú aj O3 - OZON. Takéto zariadenie sa nesmie používať za prítomnosti osôb.

Tam kde je dopyt, skôr či neskôr vznikne ponuka. Tak je to aj v prípade UVC technológii - germicídnych žiaričov v súčasnej situácii s COVID-19. Orientovať sa v záplave informácií je vždy zložité, mnohokrát sú údaje nepresne /neodborne/ uvádzané. V súčastnosti neexistujú zariadenia, ktoré boli úspešne otestované na Covid-19. Vychádza sa s predpokladov /testov/ na koronavírusy MERS, SARS. Takže ak narazíte na zaručený prístroj proti Covid-19, doporučujem si vyžiadať nezávislý protokol od renomovanej inštitúcie.

Samozrejme nezávislý protokol by malo mať každé funkčné zariadenie, ktoré bude správne a účelne poskytovať zákazníkovi ochranu. V opačnom prípade riskujete kúpu zariadenia, ktoré nemusí slúžiť svojmu účelu a ani sa to nikdy nedozviete. Sledovať technický údaj žiarivky udávaný vo W, nestačí.

W - Watty Tento údaj vyjadruje celkové množstvo energie, ktoré žiarovka použije pri 100% príkone. Bohužiaľ, to nie je užitočná indikácia UV žiarenia, pretože UV lampy sú mimoriadne neefektívne. Celkový počet wattov zahŕňa: Biele svetlo, infračervené (IR) Teplo. 1W=1 J/s

Nemenej dôležité okrem žiarivky sú napr. aj ballasty /predradníky/. Počet štartov /vypnutí a zapnutí/technické prevedenie vplývajú na výkon a celkovú životnosť zariadení. Pri otvorených žiaričoch je to samozrejme aj vonkajšie prevedenie obalu /konštrukčné a materiálové/. Ak si chcete byť istý, že daný výrobok plní svoj účel objednajte si meranie žiarenia a dávky priamo u seba. Momentálne je doporučená dávka proti Covid-19 minimálne 50 mJ/cm2.


Čo je to sanitácia, dezinfekcia a sterilizácia?


A. Sanitácia - znamená uvedenie mikrobiálnej záťaže na prijateľné a optimálne hygienické normy, ktoré závisia od použitia prostredia. Sanitácia sa vykonáva manuálnym čistením s použitím sanitačných prostriedkov.
B. Dezinfekcia - znamená hlboké zníženie mikrobiálnej záťaže, to znamená odstránenie najmenej 1 log (90%) prítomných baktérií. Redukcia mikrobiálnej záťaže je základnou hodnotou pri dezinfekcii a je vyjadrená v Log Reduction.
Dobrá úroveň dezinfekcie je okolo 2 logy (99%) veľmi dobrá dezinfekcia sú 3 logy (99,9%) a 4 Logy (99,99%) sa považujú za pomerne vysoký štandard.

Čo je zníženie o 1 log?
Log Reduction znamená 10-násobné (jedno desatinné miesto) alebo 90% zníženie počtu živých baktérií. Ďalším spôsobom, ako sa na to pozrieť, je: Zníženie 1-log by znížilo počet baktérií o 90%. To napríklad znamená, že 100 baktérií by sa znížilo na 10 alebo 10 na 1.

C. Sterilizácia -   je najbližšia úroveň, ktorú je potrebné dosiahnuť pre úplné zníženie mikrobiálneho zaťaženia. O sterilizácii môžeme hovoriť iba vtedy, ak sa preukáže, že zníženie nie je menšie ako 6 logov, čo znamená 99,9999%.

Aerosóly s časticami vírusu COVID-19: verejný nepriateľ číslo 1!

Nie sú viditeľné, ale sú spojené s rozšírením vírusov, ako je COVID-19. V poslednej dobe stále viac štúdií a odborníkov dospelo k záveru, že ide o zdroj kontaminácie. Je čas prejsť od príčiny a následku k riešeniu, aby sa minimalizoval tento neviditeľný verejný nepriateľ.

Čo sú to aerosóly?
Aerosól je koloidná zmes všetkých druhov tuhých, kvapalných a plynných častíc. Ich veľkosť je od 0,12 do 200 mikrometrov. Príklady aerosólov sú veľmi rozmanité. Pomyslite na sadze z automobilov, oblaky a hmlu, dym, mikroskopické kvapôčky vody a hlienu z dýchania, rozprávanie, potenie, kýchanie, kašeľ a ďalšie. Aerosóly sú osvedčenými nosičmi baktérií. Tento vzťah už preukázal v roku 1930 výskumný pracovník Harvardu William Wells.

Čo hovoria štúdie a odborníci o aerosóloch s vírusom COVID-19?
Početné štúdie v súčasnosti skúmajú aerosóly a šírenie vírusu COVID-19. Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) uvádza, že existujú dostatočné dôkazy o prenose vírusu aerosólom, keď je veľa ľudí spolu v jednej miestnosti: „Z 318 vyšetrovaných prepuknutí vírusu COVID-19 bol iba jeden vonku“. Podčiarkuje to profesor interného prostredia TU Delft, Philo Bluyssen: „Koncentrácia vírusov sa hromadí a nakoniec skončí v pľúcach.“ Profesor stavebnej fyziky na univerzite v Eindhovene a Leuven Bert Blocken súhlasí s Bluyssenom a vyzýva na dobrú filtráciu vzduchu: „Súvisí to s hromadením aerosólov v miestnosti. V určitom okamihu je dosiahnutá určitá koncentrácia, prahová hodnota a môže dôjsť k hromadnej kontaminácii. “

V otvorenom liste s potvrdením adresovaným Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) z 5. júla 2020 až 239 výskumných pracovníkov, vedcov a odborníkov z 32 krajín uvádza, že prenos vírusov prostredníctvom aerosólov je jasne preukázaným spôsobom a že by sa na to malo prihliadať  pri tvorbe vládnej politiky. Profesor univerzity v Marylande Donald Milton, spoluautor listu, poukazuje na to, že priemerný človek denne spotrebuje 10 000 litrov vzduchu. „Potrebujete iba jednu infekčnú dávku vírusu COVID-19 v 10 000 litroch.“

V reakcii úradníci WHO teraz uznali, že vírus sa môže prenášať prostredníctvom aerosólov. Holandská zdravotnícka organizácia RIVM vykonala modelovú štúdiu o aerosóloch a 7. júla 2020 tiež oficiálne uznala, že „je možná expozícia vírusu prostredníctvom aerosólov“. Erwin Duizer, virolog RIVM a jeden z autorov modelovej štúdie, povedal novinám NRC, že výsledok štúdie je v súlade s tým, čo je vidieť v praxi.

Ako môžete minimalizovať aerosóly?
Aerosóly sa dajú minimalizovať čistením vzduchu od Euromate. Tento účinok potvrdili nezávislé výskumné ústavy TNO (Holandsko) a VTT (Fínsko).
VisionAir Blue Line MicrobeFree Global je efektívny a účinný čistič vzduchu vybavený vysoko kvalitným HEPA filtrom. V kombinácii so strieborným iónovým filtrom a žiarivkami SterilAir UV-C spolu minimalizujú všetky typy baktérií vznášajúcich sa vo vzduchu. Súčasné usmernenia týkajúce sa kvality vzduchu v interiéri sú v boji proti vírusu COVID-19 nevyhovujúce a nedostatočné. Čistenie vzduchu sa stalo nevyhnutnosťou!

Uverejnené: 10.7.2020