Ako vybrať germicídny žiarič?

Čo je to vlastne germicídny žiarič?

Germicídny žiarič je zariadenie, ktoré obsahuje germicídnu žiarivku UVC /vlnová dĺžka 253,7 nm/. V zahraničí sa pojem germicídny žiarič nepoužíva. Používajú sa pojmy germicídna lampa, alebo čistička vzduchu s UVC. Niektoré čističky vzduchu uvádzajú vo svojej špecifikácii len označenie UV. Mnohokrát ide o lampu UVA, resp. UVB, čo pre sterilizáciu vzduchu nieje účinný typ žiarivky. Ideálne je, keď si viete overiť technické parametre konkrétnej použitej germicídnej žiarivky. Renomovaný výrobcovia sú napr. Philips, Osram.

Germicídne žiariče môžeme rozdeliť do týchto skupín, popis zariadení a ich výhody a nevýhody:

A. Uzavretý, nepriamy žiarič - je možné používať za prítomnosti ľudí.  Pri tejto metóde núteným prúdením vzduchu /pomocou ventilátora/ dochádza k sterilizácii vzduchu v celej miestnosti. Vzduch prúdi cez komoru zariadenia, kde dochádza k jeho sterilizácii pomocou UVC žiarivky. Mnohokrát je pri tomto type zariadenia uvedený štítkový údaj ventilátora v m3/h. Tento údaj je však ventilátor schopný dosiahnuť, iba ak je správne umiestnený v zariadení. T.z. že nemusí prekonávať tlakové straty Pa, resp. vzduch nenaráža na stenu zariadenia.

Taktiež je dôležité mať kvalitný a účinný /ľahko dostupný a čistitelný predfilter/ na vstupe do zariadenia. Akonáhle sa dostáva prach do zariadenia a usadí sa na žiarivkách dochádza k výraznému obmedzeniu činnosti sterlizácie.

Počet a výkon žiaričov tiež výrazne vplýva na % účinnosť zariadenia. Ak chceme dosiahnuť 99,9% účinnosť sterilizácie je potrebná vysoká dávka žiarenia. Cez tento typ zariadenia neustále prúdi vzduch, preto je dávka žiarenia podstatou účinnosti. Správne umiestnenie zariadenia vzhľadom na charakter miestnosti, nábytku, pohybu osôb /prievan, klimatizácia, vetranie cez okná, vzduchotechnika/ je výrazne vplýva na účinnosť.

Zariadenia sa vyrábajú v prevedení závesnom na stenu, alebo je možné ich objednať aj s podstavcom /pojazdné prevedenie/.

B. Otvorený, priamy žiarič - nie je možné používať za prítomnosti ľudí. Priame ožarovanie vzduchu a povrchov je najrýchlejší a najúčinnejší spôsob sterilizácie. Nevýhodou je, že zariadenie je možné používať výlučne bez prítomnosti osôb, zvierat, kvetín a pod. Účinnosť zariadenia klesá vzdialenosťou. Štandardne sa účinnosť pohybuje do 3 m od zariadenia. T.z. že na pokrytie celej plochy miestnosti je potrebný výpočet a správne umiestenie. Pre trvalú, resp. častú prevádzku nedoporučujem zariadenia v plastovom prevedení, ktoré niekedy nedosahuje ani potrebné krytie IP.

Zariadenia sa vyrábajú v prevedení závesnom na stenu, strop alebo je možné ich objednať aj s podstavcom /pojazdné prevedenie/.

C. Kombinovaný žiarič - je vlastne uzavretý typ žiariča, ktorý má na vonkajšom obale pripevnenú UVC žiarivku. Doporučujem však pri tomto type pojazdné prevedenie a to z dôvodu variability priameho žiarenia. Je možné po premiestnení sterilizovať väčšiu plochu, prípadne aj iné miestnosti.

POZOR! Pri výbere zariadení ´´Made in´´ germicídne žiariče väčšinou produkujú aj O3 - OZON. Takéto zariadenie sa nesmie používať za prítomnosti osôb.

Tam kde je dopyt, skôr či neskôr vznikne ponuka. Tak je to aj v prípade UVC technológii - germicídnych žiaričov v súčasnej situácii s COVID-19. Orientovať sa v záplave informácií je vždy zložité, mnohokrát sú údaje nepresne /neodborne/ uvádzané. V súčastnosti neexistujú zariadenia, ktoré boli úspešne otestované na Covid-19. Vychádza sa s predpokladov /testov/ na koronavírusy MERS, SARS. Takže ak narazíte na zaručený prístroj proti Covid-19, doporučujem si vyžiadať nezávislý protokol od renomovanej inštitúcie.

Samozrejme nezávislý protokol by malo mať každé funkčné zariadenie, ktoré bude správne a účelne poskytovať zákazníkovi ochranu. V opačnom prípade riskujete kúpu zariadenia, ktoré nemusí slúžiť svojmu účelu a ani sa to nikdy nedozviete. Sledovať technický údaj žiarivky udávaný vo W, nestačí.

W - Watty Tento údaj vyjadruje celkové množstvo energie, ktoré žiarovka použije pri 100% príkone. Bohužiaľ, to nie je užitočná indikácia UV žiarenia, pretože UV lampy sú mimoriadne neefektívne. Celkový počet wattov zahŕňa: Biele svetlo, infračervené (IR) Teplo. 1W=1 J/s

Nemenej dôležité okrem žiarivky sú napr. aj ballasty /predradníky/. Počet štartov /vypnutí a zapnutí/technické prevedenie vplývajú na výkon a celkovú životnosť zariadení. Pri otvorených žiaričoch je to samozrejme aj vonkajšie prevedenie obalu /konštrukčné a materiálové/. Ak si chcete byť istý, že daný výrobok plní svoj účel objednajte si meranie žiarenia a dávky priamo u seba. Momentálne je doporučená dávka proti Covid-19 minimálne 50 mJ/cm2.


Čo je to sanitácia, dezinfekcia a sterilizácia?


A. Sanitácia - znamená uvedenie mikrobiálnej záťaže na prijateľné a optimálne hygienické normy, ktoré závisia od použitia prostredia. Sanitácia sa vykonáva manuálnym čistením s použitím sanitačných prostriedkov.
B. Dezinfekcia - znamená hlboké zníženie mikrobiálnej záťaže, to znamená odstránenie najmenej 1 log (90%) prítomných baktérií. Redukcia mikrobiálnej záťaže je základnou hodnotou pri dezinfekcii a je vyjadrená v Log Reduction.
Dobrá úroveň dezinfekcie je okolo 2 logy (99%) veľmi dobrá dezinfekcia sú 3 logy (99,9%) a 4 Logy (99,99%) sa považujú za pomerne vysoký štandard.

Čo je zníženie o 1 log?
Log Reduction znamená 10-násobné (jedno desatinné miesto) alebo 90% zníženie počtu živých baktérií. Ďalším spôsobom, ako sa na to pozrieť, je: Zníženie 1-log by znížilo počet baktérií o 90%. To napríklad znamená, že 100 baktérií by sa znížilo na 10 alebo 10 na 1.

C. Sterilizácia -   je najbližšia úroveň, ktorú je potrebné dosiahnuť pre úplné zníženie mikrobiálneho zaťaženia. O sterilizácii môžeme hovoriť iba vtedy, ak sa preukáže, že zníženie nie je menšie ako 6 logov, čo znamená 99,9999%.