Blog

Môže byť UVC dezinfekcia nápomocná v boji s COVID-19?

Trochu z histórie

Korona vírusy boli prvýkrát identifikované v polovici 60. rokov. V súčasnej dobe existuje sedem koronavírusov, ktoré môžu infikovať ľudí. Jedným z nich je aj nový koronavírus Covid-19 nCoV . Patrí do skupiny beta koronavírusov, ktoré spôsobujú akútny respiračný syndróm alebo SARS.

Môže UVC dezinfekcia redukovať kontamináciu?

UVC-svetlo a ozón sú veľmi účinné pri inaktivácii baktérií a vírusov a bežne sa používajú na dezinfekciu vody, vzduchu a povrchu. Na skutočnú dezinfekciu je potrebná určitá dávka UVC alebo koncentrácia ozónu. Je potrebné si pripomenúť, že ide o UVC germicídne žiarenie /vlnová dĺžka 253,7 nm/. Nie je to to isté žiarenie, ktoré sa využíva v soláriách, domácich horských slnkách a pod. /UVA, UVB/.    

Ako už bolo spomenuté, určitá /a nie malá dávka/UVC žiarenia si dokáže poradiť s dezinfekciou vzduchu a povrchov. Na to je potrebné sledovať celý rad parametrov výrobkov, ktorých je na internete v súčastnosti veľa. Mnohé z nich ponúkajú zaručený účinok proti Covid-19. Je to naozaj tak? Niektoré zariadenia veľmi často neposkytujú skutočnú dezinfekciu a nepravdivo tvrdia o ich účinnosti z dôvodu nesprávnej špecifikácie UVC energie, prípadne produkujú škodlivý ozón. Preto je lepšie sa vždy poradiť s odborníkom a nebyť zbytočne uvedený do omylu.

Dezinfekciu UVC je možné taktiež použiť v kombinácii s inými technológiami. Tým sa vytvoria viaceré bariéry. Zabezpečí sa, že ak nie je akýkoľvek patogén usmrtený jednou metódou, bude inaktivovaný s pomocou UVC.

UVC dosahuje vysokú úroveň inaktivácie takmer príbuzného vírusu COVID-19 (t. J. SARS-CoV-1, testovaného s adekvátnou dávkou 253,7 nm UV, keď je suspendovaný v kvapaline). Odborné inštitúcie veria , že podobné výsledky možno očakávať pri liečbe vírusu COVID-19, SARS-CoV-2. Kľúčom je však aplikácia UVC takým spôsobom, aby účinne dosiahol akékoľvek zvyšné vírusy na týchto povrchoch. 

Je UVC dezinfekcia bezpečná?

Ako všetky dezinfekčné systémy, aj UVC zariadenia sa musia používať správne, aby boli bezpečné. UVC svetlo je oveľa „silnejšie“ ako bežné slnečné žiarenie a môže spôsobiť vážnu reakciu spôsobenú spálením pokožky a podobne môže poškodiť sietnicu oka. Preto je potrebné vziať do úvahy všeobecnú bezpečnosť strojov a ľudí so všetkými dezinfekčnými zariadeniami a tieto aspekty by sa mali riešiť v prevádzkovej príručke, v školení používateľa a primeranom dodržiavaní bezpečnosti v súlade s návodmi na obsluhu a údržbu zariadení.

Zopár rád pri výbere vhodného UVC zariadenia:

Pre tých, ktorý uvažujú nad kúpou dezinfekčných germicídnych zatriedení sa pokúsim zhrnúť zopár dôležitých faktov. Všetky tipy by ste však mali považovať iba ako návrhy.

  • Kupujúci si dávajte pozor! - pre zariadenia určené na UV dezinfekciu vzduchu a povrchov existuje len málo akceptovaných noriem. Výsledkom je veľa reklám a propagačných akcií. Zariadenia majú však vo veľkej miere malú výkonnosť s malými alebo žiadnymi vedeckými podkladmi o účinnosti.
  • Vzhľadom na širokú škálu UVC prístrojov uvádzaných na trh na dezinfekciu vzduchu, vody a pevných povrchov, doporučujeme si vyžiadať od predajcu doklad o certifikácii materiálov zariadení ako i elektrických komponentov v nich od známych organizácií ako sú UL, NFS, DVGW, CE a pod. 
  • Požiadajte dodávateľa o kópie vedeckých prác, ktoré dokazujú, že jeho jednotka bude skutočne fungovať tak, ako tvrdia. Vedecká práca  by mala preukazovať skutočnú redukciu testovaného mikroorganizmu v prostredí, v ktorom sa má zariadenie prevádzkovať.
  • Navrhujeme, aby ste sa vyhýbali ozónovým zariadeniam, pretože predstavujú pre operátorov bezpečnostné riziko, pokiaľ nie je ozón špecificky súčasťou procesu úpravy a nie je aplikovaný kontrolovaným a bezpečným spôsobom.
Uverejnené: 13.4.2020

COVID-19 dezinfekcne riesenie UVC

Ako môže byť Light Progress UVGI dezinfekčné riešenie nápomocné v tomto období veľkej krízy.

ÚČINNOSŤ UV-C ŽIARENIA NA VÍRUSY CORONA (SARS - MERS)

 Spoločnosť Light Progress sa angažovala predchádzať kontaminácii a zvyšovať bezpečnosť krížových prenosov vo všetkých oblastiach: povrchová úprava, kvalita vzduchu a čistenie vody.
UVGI je zavedená a spoľahlivá technológia, ale na efektívne a bezpečné používanie je potrebné solídne know-how. UVGI používa ultrafialové svetlo na inaktiváciu mikroorganizmov, hlavne zosieťovaním tymidínových nukleotidov v DNA a uracilových nukleotidov v RNA, ktoré blokujú replikáciu. Systémy UVGI sú relatívne rýchle a ľahko použiteľné, nezanechávajú žiadne chemické zvyšky a nevystavujú pracovníkov škodlivým látkam.
V súčasnosti nie sú k dispozícii žiadne špecifické testy na odolnosť Coronavirus SARS-Cov-2 proti UV žiareniu, existujú však príklady vedeckej literatúry o ošetrovaní veľmi podobných vírusov, ako sú SARS alebo MERS.

Existujú tiež dôkazy o účinnosti ultrafialových lúčov pri dezinfekcii vzduchu a povrchov z mikroorganizmov, ktoré sú oveľa zložitejšie a ťažko liečiteľné ako tento vírus v zdravotníckych prostrediach, ako je C. Difficile, MRSA alebo dokonca smrteľnejšie hrozby, ako sú Ebola a Legionella. (Kowalski 2009)
Odhaduje sa, že vírus SARS-CoV-2 môže prežiť na povrchoch až deväť dní na základe svojej podobnosti s SARS a MERS.
Štandardné dezinfekčné prostriedky sú účinné proti SARS-CoV-2, ale na zabezpečenie dodatočnej ochrany a ochrany pred chybami v procese manuálnej dezinfekcie sa UVGI môže použiť na dezinfekciu povrchov a zariadení po manuálnej chemickej dezinfekcii.
“ASHRAE” (Americká spoločnosť inžinierov pre vykurovanie, chladenie a klimatizáciu) odporúča ultrafialové germicídne ožarovanie ako spôsob riešenia prenosu chorôb na COVID-19.
Použitie UV žiarenia v systémoch klimatizácie a úpravy vzduchu sa odporúča už mnoho rokov.

Spoločnosť Light progress ponúka širokú škálu výrobkov, ktoré môžu napomôcť v boji proti COVID-19. Viac info:

https://component.sk/light-progress/uv-c-dezinfekcne-systemy-pre-zdravotnictvo

https://component.sk/light-progress/uv-stet-cube

Uverejnené: 23.3.2020

Ozon a vzduchotechnika

Čo je ozón?

Ozón O3 je známy aj pod názvom „ aktívny kyslík”. Je to bezfarebný plyn, ťažší než vzduch. Obsahuje 3 atómy kyslíka na rozdiel od vzduchu, ktorý dýchame s dvomi atómami kyslíka. Ozón je druhý najsilnejší dezinfekčný prostriedok na svete, preto je široko používaný na trvalé odstránenie baktérií, vírusov, vôní a nežiadúcich zápachov. Ozónová filtrácia sa najčastejšie používa na filtráciu vody, vzduchu a na medicínske účely.
Ozón sa vyskytuje aj v prírode, najčastejšie sa tvorí pri blesku. Po búrke môžeme pociťovať príjemnú „vôňu dažďa”, ako dar prírody. O ozóne však najčastejšie počujeme v súvislosti s ozónovou vrstvou obklopujúcou zem.
Vedeli ste, že prvý generátor ozónu si dal patentovať už v roku 1896 Nikola Tesla.

Ako ozón účinkuje?

Ozón je veľmi efektívna a účinná metóda. Je dokonalým riešením nových požiadaviek trhu, ktorý je čoraz šetrnejší k životnému prostrediu. 
Účinky ozónu sú mimoriadne silné, avšak krátkodobé. Keď sa nečistoty, baktérie a vírusy dostanú do kontaktu s ozónom, vďaka oxidačnému procesu sú úplne zničené. Spotrebuje sa jeden atóm kyslíka a neostane ani zápach, ani vône, ani baktérie … iba kyslík. Následne sa ozón premení späť na kyslík.

Ako vyrobiť ozón?

Na výrobu ozónu pre filtráciu vzduchu sa najčastejšie používajú dve technológie: UV žiarenie a korónový výboj.
Pri korónovom výboji sa privádza vysoké napätie na kovové dosky. Prúd vzduchu prechádza cez elektrické pole, v ktorom vzniká tzv. „tichý výboj“, ktorého elektrický prúd štiepi molekuly kyslíka na jednoatómové radikály. Tie sa následne spájajú s molekulami kyslíka a dochádza k vzniku ozónu (metóda koronového výboja). Výhodou je vysoká produkcia ozónu pri nízkom príkone elektrickej energie.
UV lampa pôsobí žiarením s vlnovou dĺžkou 254 nm (nanometrov) na atóm kyslíka, čím sa vytvára ozón. Rozdelením molekuly O2 vznikajú dva atómy kyslíka, ktoré sa spoja s ďalšou molekulou kyslíka (O2) a vytvoria ozón (O3).

Ozón a kuchynská filtrácia

Ak sa ozón používa na reguláciu zápachu, mal by sa používať opatrne, pretože je škodlivý pre ľudské zdravie.
Aby sa zabezpečilo, že v konečnom vypúšťaní odpadového vzduchu do atmosféry nezostane žiadny zvyškový ozón, vyžadujú sa kontrolné systémy. Tie zisťujú a menia tvorbu ozónu pri zaťažení varením. Aktívne uhlie sa umiestňuje po prúde vzduchu za účelom adsorpcie zvyškového ozónu. Vo všeobecnosti je potrebné aktívne uhlie na zabezpečenie odstránenia ozónu z prietoku vypúšťaného vzduchu v prípade poruchy snímača alebo riadiacej technológie.

Ozón je však životaschopným riešením na reguláciu zápachu, ak sú tieto riadiace mechanizmy na mieste. Vzduch je najmenej 2 až 5 sekúnd v potrubí pred výfukom a potrubie je vyhotovené v tesnom prevedení /odolnom voči pôsobeniu ozónu/.

Uverejnené: 15.4.2019

Dobrá kvalita vzduchu a ochrana zamestnancov vďaka priemyselnému čisteniu vzduchu

Bilfinger Noell GmbH, dielňa, založená v roku 1824, sa rozrástla, aby sa stala medzinárodnou high-tech spoločnosťou špecializujúcou sa na zakázkové strojárstvo.
Spoločnosť sa zameriava predovšetkým na aplikácie v oblasti jadrovej, kryogénnej, magnetickej, vákuovej a supravodičovej technológie.
 
Efektívna filtrácia vzduchu je nevyhnutná
Výroba a montáž vysoko citlivých produktov a riešení spoločnosti, ako aj presné diely vyžadujú konzistentne vysokú úroveň čistoty. Okrem stacionárnych extrakčných systémov na efektívnu filtráciu Bilfinger hľadal riešenie, ktoré by zaručilo zákazníkom a zamestnancom maximálnu bezpečnosť procesu.

Závesné vzduchové jednotky na efektívnu filtráciu vzduchu
S rozsiahlymi skúsenosťami v oblasti čistenia vzduchu vo výrobných halách, spoločnosť Euromate dokázala splniť náročné požiadavky spoločnosti Bilfinger Noell s riešením na mieru. Spoločnosť Euromate pripevnila vzduchové systémy miestnosti na strop tak, aby cirkulovali a filtrovali vzduch . Systém tiež zaisťuje, že počas čistenia vzduchu nie je stratené teplo, čím sa efektívne znižujú náklady na vykurovanie.

Systémy čistenia vzduchu Euromate  sú vybavené elektrostatickými filtrami (elektrostatickým odlučovačom) (HFE) na efektívnu filtráciu, najmä pre zváracie výpary a jemné častice. Sú ľahko čistiteľné, opakovane použiteľné, šetrné k životnému prostrediu a hospodárne.

Tieto modulárne vzduchové systémy  môžu byť tiež voliteľne tak, aby zahŕňali aj aktívne uhlie.

Uverejnené:15.4.2019

Znečisťovanie ovzdušia

Znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravie a životné prostredie. V Európe sa za posledné desaťročia podstatne znížili emisie mnohých znečisťujúcich látok, čo viedlo k zlepšeniu kvality ovzdušia v celom regióne. Koncentrácie znečisťujúcich látok sú však stále príliš vysoké a problémy s kvalitou ovzdušia pretrvávajú. Významná časť obyvateľstva Európy žije v oblastiach, najmä v mestách, kde sa prekračujú normy kvality ovzdušia: znečistenie ozónom, oxidom dusičitým a pevnými časticami predstavuje vážne zdravotné riziká. Niekoľko krajín prekročilo jeden alebo viacero svojich emisných limitov na rok 2010 na emisie štyroch dôležitých znečisťujúcich látok. Znižovanie znečistenia ovzdušia preto ostáva naďalej dôležité.

Znečistenie ovzdušia je miestnym, celoeurópskym a hemisférickým problémom. Znečisťujúce látky vypustené v jednej krajine sa môžu preniesť do atmosféry, čo v iných krajinách spôsobí zlú kvalitu ovzdušia alebo k nej prispeje .

Pevné častice, oxid dusičitýen a prízemný ozónen, sa v súčasnosti vo všeobecnosti považujú za tri znečisťujúce látky, ktoré najvýznamnejšie vplývajú na ľudské zdravie. Dlhodobé vystavenie vplyvu týchto znečisťujúcich látok a vystavenie týmto látkam v ich najvyšších hodnotách vedie k rôznym závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému až po predčasnú smrť. Približne 90 % obyvateľov európskych miest je vystavených znečisťujúcim látkam v koncentráciách vyšších ako sú hladiny kvality ovzdušia považované na zdraviu škodlivé. Predpokladá sa, že výskytom jemných pevných častíc (PM2.5) v ovzduší sa pravdepodobne skracuje očakávaná dĺžka života v EÚ o viac ako osem mesiacov. Benzo(a)pyrén je karcinogénna znečisťujúca látka vzbudzujúca rastúce obavy, ktorej koncentrácie v mnohých mestských oblastiach sa pohybujú nad prahovými hodnotami stanovenými na ochranu ľudského zdravia, a to najmä v strednej a vo východnej Európe.

Znečistenie ovzdušia poškodzuje ľudské zdravia a ekosystémy. Z pohľadu súčasných noriem veľká časť populácie nežije v zdravom prostredí. Na zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja je nevyhnutné, aby Európa konala ambiciózne a išla nad rámec súčasnej legislatívy. Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEAZdroj:

Uverejnené: 17.3.2019

pdflogo-sk_optimizedpng
The Smog Free Tower

Táto veža nasaje znečistený vzduch a premení ho v diamanty.  Nemožné, sci-fi alebo podvod?
Smog Free Project  to sú inovácie architektonického štúdia ROOSEGAARDE vedené Daanom Roosegaardenom. Ich hlavným poslaním a cieľom je redukovať znečistený vzduch a priniesť inšpirácie pre čistejšiu budúcnosť.

Viac info link:

https://www.studioroosegaarde.net/project/smog-free-tower/intro

b6d5079d-33da-4105-b160-aae5f29b2db7_optimizedjpg

Uverejnené: 10.2.2019
Viete aký vzduch dýchate?

Nová online služba EEA a Európskej komisie Európsky index kvality ovzdušia poskytuje informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia na základe meraní z viac ako 2 000 monitorovacích staníc v celej Európe.

Index pozostáva z interaktívnej mapy miestnej kvality ovzdušia podľa meracích staníc na základe piatich kľúčových znečisťujúcich látok, ktoré poškodzujú zdravie ľudí a životné prostredie: tuhé častice (PM2,5 a PM10), prízemný ozón (O3), oxid dusičitý (NO2) a oxid siričitý (SO2).

Používatelia si môžu priblížiť alebo vyhľadať ktorékoľvek mesto alebo región v Európe a overiť si celkovú kvalitu ovzdušia a meranie podľa kľúčových znečisťujúcich látok. Index zobrazuje celkové hodnotenie pre každú monitorovaciu stanicu farebnou bodkou na mape, pričom daná farba zodpovedá najhoršiemu hodnoteniu pre ktorúkoľvek z piatich znečisťujúcich látok.

Kliknutím na zvýraznený obsah Vás presmeruje priamo na stránku European Air Quality Index, kde si môžete pozrieť práve Vaše mesto. 

Uverejnené: 24.8.2018

Zopár tipov na vytvorenie fajčiarskej miestnosti

1, Vytvoriť podtlak vzduchu vo fajčiarskej miestnosti

Tlak vzduchu vo fajčiarskej miestnosti by mal byť nižší ako v zostávajúcich častiach budovy. Je potrebné, aby znečistený vzduch zotrval v miestnosti. Tým sa maximalizuje účinnosť filtrácie vzduchu pomocou čističky vzduchu. Pre zníženie tlaku vzduchu je možné použiť nútený odťah pomocou ventilácie, alebo ventilátora mimo budovu.

2. Dvere, prívod vzduchu, netesnosti..

Čerstvý vzduch je možné privádzať do fajčiarskej miestnosti napr. mriežkou vo dverách. Toto je však neúčinné, pokiaľ nebude v miestnosti podtlak.

Dvere by sa mali otvárať dovnútra, minimalizuje to prúd vzduchu. Ideálne je inštalovať automatické zatváranie dverí, zabráni sa tak ich úplnému ponechaniu v otvorenom stave.

Pri miestnostiach z vyšším nedostatočne uzatvorený stropom, je potrebné prihliadnuť aj na túto skutočnosť. Prestupy, ktoré umožňujú cigaretovému dymu sa šíriť po ostatných častiach budovy je potrebné utesniť.

3, Nábytok, doplnky, príslušenstvo

Doporučujeme pri fajčiarskej miestnosti  minimálne použitie textilných a čalúnených materiálov. Podlahy hladké, ľahko čistitelné napr. dlažba, linoleum, laminát.
S cieľom minimalizovať zápach, doporučujeme použitie samo zatváracích  popolníkov.Dokonale sa tak izoluje zdroj zápachu. Ušetrí sa tým veľa pri čistení a výmene vzduchu v miestnosti. Takéto popolníky môžu byť použité samostatne, alebo zabudované do nábytku.

Použitie čističiek vzduchu je ideálnym riešením v prípadoch, kde nie je možné odsávať znečistený vzduchu priamo do vonkajšieho prostredia. Nezanedbateľným prínosom sú taktiež úspory spojené s tepelnými stratami. 

Najúčinnejšou čističkou vzduchu pre fajčiarske miestnosti na trhu je Euromate VisionAir ElectroMax dodávaná spoločnosťou Component.

Uverejnené:15.4.2018

Chyby pri kúpe kuchynskej ventilácie

Vetranie kuchýň

Kuchyňa je často nazývaná ako srdce reštaurácie. Je však vzduchotechnika jej pľúcami? Kuchyňa je z pohľadu ventilácie najnáročnejšia časť každej prevádzky. Je zdrojom tepla, zápachu, mastnoty. Ak sa pri správnom návrhu vyhnete najčastejším chybám nielenže predĺžite životnosť kuchynských zariadení, ale hlavne zlepšíte pracovné prostredie Vašich zamestnancov. A v neposlednom rade sa tým zvýši aj spokojnosť Vašich zákazníkov. Firma Component ponúka v tejto oblasti komplexné riešenia, od návrhu, po pravidelné prehliadky a údržbu.

1, Nepozerajte na odsávače pár ako na ´nerezové krabice´

Odsávače pár sú v mnohých prípadoch brané ako nerezové krabice, ako nutné zlo. Veď varím predsa na sporáku. Odsávač pár je však prvé zariadenie, ktoré prichádza do styku s kuchynskými výparmi. Správny návrh odsávača pár je prvým krokom k správnemu fungovaniu celej vzduchotechniky.

U nás najčastejšie používané odsávače pár sú vybavené tukovými filtrami, systém labyrint-ťahokov. Tieto filtre sú účinné len do istej miery znečistenia, majú vysokú tlakovú stratu už pri malom zanesení tukom. V praxi sa často stáva, že špinavé filtre obsluha vyberie, ´´lebo neodsáva´´.
Následne sa mastnota dostáva do potrubia, ventilátora....Hrozí riziko požiaru, nefunkčnosť celého odsávania.
Riešením je zmena pohľadu na odsávač pár. Typ tukového filtra, jeho funkčnosť pri znečistení, a údržba sú hlavné faktory na ktoré je potrebné sa zamerať.

2, Kuchynský ventilátor, nie je o cene

Tak ako v každom odvetví, tak aj pri ventilátoroch je výber široký. V mnohých prípadoch však vyhráva cena. Je však úplne nevhodný ventilátor tou správnou investíciou? Pri návrhu ventilátora je najdôležitejšie najprv vedieť, aké kuchynské spotrebiče budú v kuchyni umiestnené. Výpočet množstva vzduchu je potrebné nechať na odborníka. Čo si však môžete ľahko overiť je, aby ventilátor bol určený pre vyššie teploty (viac ako 100°C) a bolo ho aj možné vyčistiť. T.z. že obežné koleso by malo byť umiestnené mimo samotný motor. Takýto ventilátor, osadený v izolovanej krabici spĺňa náročné podmienky a odvďačí sa dlhou životnosťou.

3, Mastnota v potrubí

Mastnota v kuchyni je častý a nepríjemný problém. Taktiež sa pri zanesenom potrubí zvyšuje riziko požiaru, odsávanie prestáva fungovať.  Na kuchynské zariadenia existuje celý rad kuchynskej chémie. Pri štandartných odsávačoch pár sa však mastnota veľmi ľahko dostane  do potrubia, ventilátora... Dá sa tomu zabrániť? Je možné potrubie vyčistiť?
Zabrániť sa tomu dá. Vyčistiť potrubie je však už pomerne zložitá, nákladná služba. V mnohých prípadoch ju ani nieje možné zrealizovať.
Zabrániť usadzovaniu mastnoty v potrubí je možné nainštalovaním filtra do potrubia. To musí byť osadené čo najbližšie k zdroju mastnoty s ohľadom na tlakové straty v potrubí.
Elektrostatický filter - označovaný skratkou ESP (Electrostatic precipitator)  je účinné zariadenie, ktoré zachytí aj tie najmenšie čiastočky.

Uverejnené:12.2.2018