Filtračný systém pre rezidenčné aplikácie REOCLEAN

Jednotka REOCLEAN bola navrhnutá a vyvinutá na použitie v rezidenčnom sektore. Bohužiaľ , s neustálym nárastom znečistenia ovzdušia, dýchanie dobrého vzduchu v našich domoch sa stalo prvkom mimoriadnej dôležitosti. Veľa moderných domov je vybavených modernými technológiami ako sú rekuperačné jednotky, tepelné čerpadlá, inteligentné ovládanie domu  a pod. Nasávaný vzduch do rekuperácie sa však v mnohých prípadoch nedá ovplyvniť. Mnohokrát či už od susedov, okolitých fabrík, cesty - nasávame do domu vysoké koncentrácie PM častíc, NO2, CO... Klasické filtre ISO ePM2.5 (zodpovedá trieda M6, F7) používané v rezidenčných rekuperačných jednotkách  dokážu zachytiť len PM častice väčšie ako PM2.5. Je potrebné ich vymieniť akonáhle dosiahnu určitú tlakovú stratu Pa. 

REOCLEAN zachytáva vonkajší vzduch a prostredníctvom filtračného procesu vracia čistý vzduch do obytnej jednotky. Vďaka svojim kompaktným rozmerom je možné ho inštalovať ako na stenu, tak aj na strop pomocou štandardne dodávaných špeciálnych konzol. Jeho hlavnou funkciou je integrácia vysokoúčinnej filtrácie do systémov VZT . Filtračný systém REOCLEAN pozostáva s pred-filtra a aktívneho elektrostatického filtra inštalovaného vo vnútri jednotky. Hlavnou prednosťou elektrostatického filtra je jeho vysoká účinnosť filtrácie aj častíc menších ako PM1- až 95%.  Filter je po vyčistení opakovateľne použiteľný, čím sa šetria náklady a taktiež životné prostredie.
Filtračná jednotka môže byť vybavená ionizátorom. Jeho inštalácia po vysoko účinnej elektrostatickej filtrácii zaručuje väčšiu sterilizáciu vzduchu, čím sa minimalizuje kontaminácia a kolonizácia baktériami, vírusmi a plesňami, ktoré sa množia vo vnútri stien potrubia. Ionizátor umožňuje opätovné vyváženie množstva záporných iónov prítomných v prostredí, čím zaručuje viac dýchateľného vzduchu a vyšší komfort prostredia.

Pri problémoch zapáchajúceho vonkajšieho vzduchu je možnosť voľby filtra s aktívnym uhlím - REOBOX. Vzduch prechádza cez 6 ks filtračných kaziet /1,5 kg uhlia 1 kazeta/. To zaručuje vysokú úroveň filtrácie a dlhú životnosť. Uhlie je ľahko vymeniteľné do pôvodných kaziet. V prípade špecifickej znečisťujúcej látky ako napr. formaldehyd, amoniak a pod. je možné zvoliť špecifické aktívne uhlie na daný problém.
Inovačné centrum kvality vzduchu v interiéri - GPS

Spoločnosť Global Plasma Solutions® (GPS®), líder v oblasti kvality vnútorného ovzdušia (IAQ),  predstavila svoje najmodernejšie inovačné centrum. Zariadenie s rozlohou 740 m2, ktoré sa nachádza v blízkosti ústredia GPS v Charlotte v Severnej Karolíne, je vyvrcholením mesiacov postupného budovania toho, čo je teraz centrom svetovej úrovne pre pokrok v oblasti inovácií v oblasti kvality vzduchu. Ak sa chcete dozvedieť viac, kliknite sem pre krátke video, ktoré vysvetľuje viac o prioritách GPS a zahŕňa pohľad do testovacieho centra v areáli.

Testovanie bezpečnosti a účinnosti na svetovej úrovni

Centrum GPS obsahuje 11 rôznych, špeciálne navrhnutých testovacích komôr (vrátane piatich komôr s veľkosťou miestnosti, ktoré sú zobrazené na videu) vybavených robotikou, senzormi a pokročilým softvérom, ktorý vykonáva tisíce presných meraní kvality ovzdušia a dynamiky vnútorného vzduchu v reálnom čase. Tieto interné komory poskytujú GPS ďalšie príležitosti na testovanie svojich [a iných] produktov a urýchľujú vývoj bezpečných a efektívnych nových technológií. Testovanie v týchto komorách dopĺňa rozsiahly výskum, ktorý GPS naďalej vykonáva s nezávislými laboratóriami po celom svete, ako aj testovanie v jeho ďalšom pokročilom výskumnom centre v Oak Ridge, Tennessee. Komory, ktorých veľkosť sa pohybuje od 2x2x2m po 7x4x3m sa tiež používajú na vývoj a dolaďovanie testovacích protokolov, ktoré možno zdieľať s ostatnými stranami skúmajúcimi vplyv GPS - jedinečná a patentovaná technológia ihlovej bipolárnej ionizácie (NPBI TM).

Málo, ak vôbec nejaká, spoločnosť IAQ robí viac testov kvality vnútorného ovzdušia ako GPS. Naše rozšírené inovačné centrum je pre GPS veľkým krokom vpred, ktorý nám umožňuje dosiahnuť ďalšie pokroky pri zlepšovaní kvality ovzdušia v interiéri a s bezpečnosťou ako najvyššou prioritou,“ povedal Glenn Brinckman, generálny riaditeľ GPS. Brinckman poznamenal, že len tento rok spoločnosť GPS minula milióny na testovanie, výskum a vývoj, pričom spolupracovala s niektorými z najlepších výskumných laboratórií tretích strán v krajine na preskúmaní, zdokonalení a potvrdení bezpečnosti a účinnosti svojej technológie. „Vzduch v interiéri je veľmi dynamický, ovplyvňuje ho množstvo faktorov, ktoré treba brať do úvahy. Veda zohráva rozhodujúcu úlohu pri porozumení a odblokovaní tejto reality, čo si vyžaduje prístup založený na spolupráci od výskumníkov v mnohých disciplínach vrátane chémie, fyziky, mikrobiológie a vedy o údajoch,“ povedal Ed Sobek, PhD, vedúci vedecký pracovník GPS. Dr. Sobek vedie vedecký poradný výbor GPS, ktorý pomáha informovať o testovacom programe spoločnosti. "Inovačné centrum GPS je silným domovom pre vedecký výskum." 

Poskytovanie zodpovedných inovácií

Inovačné centrum je tiež domovom rozširujúceho sa inžiniersko-technického tímu GPS, ktorý vytrvalo pracuje na vývoji nových produktov, ktoré spĺňajú mnohé výzvy spojené s vnútorným vzduchom. Okrem nových laboratórií na nepretržité testovanie má tím prístup aj k piatim špičkovým 3D tlačovým strojom centra, ktoré umožňujú rýchle prototypovanie a rýchly a bezproblémový vývoj hotových produktov. 

Covid 19 a aerosol - je šírenie vírusu vzduchom pravdivé?

Na úvod by som si dovolil pár informácií čo je to vlastne aerosol.

Aerosól alebo aerodisperzia je zmes častíc pevnej alebo kvapalnej látky v plynnej látke. Veľkosť častíc je od 10 nm do 100 μm.

Môžeme ho rozdeliť do týchto skupín:
  • hmla - kvapôčky kvapalnej látky rozptýlené v plyne
  • dym - čiastočky pevnej látky rozptýlené v plyne, napr. popolček vo vzduchu (do veľkosti pevných častíc 0,01 mm) 
  • prach - pevné častice veľkosti nad 0,01 mm 
  • smog - kvapôčky kvapalnej látky a čiastočky pevnej látky rozptýlené v plyne
Skúmanie aerosolu je v podstate vedný odbor. V niektorých krajinách existujú rôzne asociácie zamerané na výskum aerosolu. Organizácia GAeF nedávno vydala zaujímavé čítanie k téme aerosoly a ich eliminácia a prenos vo vzduchu. Česká aerosolová spoločnosť tento dokument preložila do českého jazyka.

Český preklad stanoviska GAeF k porozumeniu významu aerosolov pri šírení infekcie SARS-CoV-2

Ako pomáha ionizácia vzduchu v boji proti Sars-CoV2

Nová štúdia „Enhanced Binding of SARS-CoV-2 Spike Protein to Receptor by Distal Polybasic Cleavage Sites“ od Northwesternskej University dokazuje, že elektrostatické sily spôsobujú väzbu SARS-CoV-2 na ľudské bunky, čo podporuje údaje o technológii a účinnosti bipolárnej ionizácie (NPBI ™) ihlovým bodom pre systémy HVAC.
„Nedávna štúdia Northwestern University ukazuje, ako záporne nabitá molekula neutralizuje kladne nabitý vrchol proteínu koronavírusu, a ukazuje zaujímavý pohľad na naše technické údaje o účinnosti NPBI pri čistení vzduchu pre vnútorný vzduch. Zároveň poskytuje zaujímavú ilustráciu toho, ako pôsobia elektrostatické sily na zameranie zraniteľosti SARS-CoV-2, “uviedol Charlie Waddell, technologický riaditeľ spoločnosti Global Plasma Solutions (GPS).

Ióny sú molekuly alebo atómy s kladným alebo záporným nábojom. „NPBI využíva elektrické pole na vytváranie vysokej koncentrácie pozitívnych a negatívnych iónov,“ uviedol Waddell z technológie GPS, ktorá bola uvedená na trh v roku 2009 ako riešenie HVAC, ktoré čistí vzduch redukciou častíc vo vzduchu, vírusov, spór plesní a baktérií - riešenie, ktoré zvyšuje bezpečnosť kancelárií, škôl a dopravných uzlov vo svete s vedomím COVID. Technológia NPBI sa používa v desiatkach kancelárií, škôl, letísk, nemocníc a komunitných priestorov po celom svete, vrátane spoločností Google, Marylandská univerzita, Bostonská detská nemocnica a medzinárodné letisko Charlotte Douglas.

Kontaktujte nás, aby sme prediskutovali návrh vášho systému pomocou bipolárnej ionizácie Needlepoint (NBPI).

Ako zlepšiť kvalitu vnútorného ovzdušia - ionizátory vzduchu GPS

Pandémia COVID-19 zamerala pozornosť na kontrolu patogénov a podnietila tisíce spoločností a organizácií k hľadaniu systémov na čistenie vzduchu v ich komunitných priestoroch. Primárny cieľ? Ochrana zdravia. Čistejší a bezpečnejší vzduch sa však stal kritickým problémom dlho predtým, ako koronavírus otriasol svetom. Aj keď sú voľným okom často neviditeľné, vzduch okolo nás napĺňajú častice ako prach, prach, peľ, dym, pachy a patogény (vrátane vírusov, plesní a baktérií). Tieto znečisťujúce látky v ovzduší znižujú kvalitu vnútorného ovzdušia (IAQ) a znižujú komfort priestoru pre ľudí. Môžu sa dokonca preniesť na zdravých ľudí alebo zhoršiť chronické stavy, ako je astma.

Nový pohľad na kvalitu vnútorného ovzdušia

Dnes sa odborníci stále dozvedajú, ako sa COVID-19 šíri a ovplyvňuje ľudí a komunity. Pandémia však nepochybne zmenila spôsob, akým svet vníma IAQ ako celok. Tam, kde predtým problémy ako prchavé organické látky (VOC) a vysoké energetické náklady spôsobili dopyt zákazníkov, teraz tieto problémy prinajmenšom dočasne ustúpili k redukcii patogénov a celkovej bezpečnosti.
 
"Možno sa nikdy nebudeme pozerať na vnútorné ovzdušie budov rovnakým spôsobom," uviedol David Schurk, riaditeľ rozvoja podnikania v spoločnosti Global Plasma Solutions (GPS). „Budeme dlho nosiť masky, dezinfikovať a sociálne sa dištancovať. A teraz, keď vieme, že s COVID-19 je možný vzdušný prenos, sú systémy HVAC dôležitým krokom k zlepšeniu bezpečnostných opatrení. „Kvalita vnútorného ovzdušia sa konečne dostala na vrchol. Je to otázka, ktorej sa venuje pozornosť každého. ““

Navrhnuté riešenie pre čistejší a bezpečnejší vnútorný vzduch - ionizátory vzduchu

Systémy HVAC poskytujú zabudovanú platformu pre riešenia navrhnuté tak, aby mali skutočný, merateľný vplyv na vnútorné ovzdušie. Konštruované riešenie, ako napríklad patentovaná technológia GPS NPBI®, GPS využíva ionizačnú technológiu prostredníctvom systému HVAC v budove a zlepšuje vnútorné ovzdušie redukciou častíc, pachov a patogénov vo vzduchu. To zase môže pomôcť vašim zákazníkom vylepšiť ich IAQ riešením kľúčových vplyvných faktorov vrátane kontroly vlhkosti, teploty a patogénov. Medzitým výrobky GPS dosahujú až 30% úsporu energie a zároveň znižujú uhlíkovú stopu budovy.

Ako funguje NPBI?

Základný koncept je celkom jednoduchý: NPBI čistí vzduch v interiéri zavedením vysokej koncentrácie pozitívnych a negatívnych iónov do priestoru prúdením vzduchu z ventilačného systému. V prúde vzduchu sa ióny pripájajú k časticiam, rekombinujú sa a zväčšujú sa - vďaka čomu sa ľahšie filtrujú zo vzduchu. Navyše, keď ióny prichádzajú do kontaktu s patogénmi, ako je vírus SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID-19, narušujú povrchové proteíny patogénov. To ich následne deaktivuje. NPBI je flexibilné riešenie pre širokú škálu aplikácií. Produkty technológie na čistenie vzduchu je možné pridať do širokej škály HVAC systémov a budov.

Je to efektívne?

GPS zapája nezávislé laboratóriá do vykonávania experimentov na overenie výkonu. Prísny proces zahŕňa testovanie citlivosti, simulačné testovanie, špeciálne testovanie a testovanie v teréne. Výsledky ukazujú, že technológia spoločnosti NPBI je vysoko efektívna pri znižovaní množstva znečisťujúcich látok a patogénov v ovzduší vrátane vírusu, ktorý spôsobuje COVID-19. Na rozdiel od iných systémov na čistenie vzduchu má technológia GPS NPBI automatické čistenie - požiadavka na dlhodobý optimálny výkon. "Najhoršia vec, ktorá sa môže stať, je inštalácia produktu, o ktorom si myslíte, že vás udrží v bezpečí, ale nie je to tak," uviedol David Archer, viceprezident predaja spoločnosti GPS. „Naši zákazníci si môžu byť istí, že výkon týchto produktov sa časom nezníži.“

Je to bezpečné?

Technológia GPS NPBI je certifikovaná podľa UL 867 a UL 2998, čo znamená, že dodáva vzduch v interiéroch bez ozónu a iných škodlivých vedľajších produktov. To ho odlišuje od iných ionizačných technológií, o ktorých je známe, že produkujú ozón, čo znemožňuje ich bezpečnosť v okupovaných priestoroch.

Je to dosť?

Aj keď je NPBI osvedčeným nástrojom v boji proti COVID-19, je iba jedným kritickým opatrením v komplexnom prístupe k zlepšeniu IAQ a poskytovaniu čistejšieho a bezpečnejšieho vnútorného vzduchu. „Našim zákazníkom dáva pokoj na duši, že robia všetko pre to, aby bola ich budova bezpečnejšia,“ uviedol Mangini. "Je to jeden dôležitý krok k ochrane ľudí, ktorý ide ďalej a ďalej." Toto je priaznivé vyhlásenie v čase, keď sa prípady koronavírusu naďalej šplhajú po celých Spojených štátoch aj mimo nich. Čistejší a bezpečnejší vzduch v interiéri by však mal byť trvalou ambíciou. "Vidíme bezprecedentný záujem o zlepšenie IAQ," uviedol Archer. "Ale toto je príbeh, ktorý ďaleko predbieha pandémiu."


Zdroj: Global plasma solutions

Talianska štúdia Covid: „Na infekcie a úmrtnosť majú vplyv jemné častice a nie všeobecne znečistenie.“

Proteín, ktorý chráni telo pred poškodením jemným prachom (PM2,5), je rovnaký, ktorý podporuje škodlivé pôsobenie Sars Cov-2. Toto je štúdia, ktorú vykonal Mauro Minelli, imunológ a hosťujúci profesor klinickej imunológie na Univerzite európskych štúdií „J.Monnet“, s Dr. Antonella Mattei, výskumnou pracovníčkou v lekárskej štatistike na Katedre vied o živej prírode a Životné prostredie univerzity v L'Aquile. Štúdia v skutočnosti tvrdí, že znečistenie ovzdušia sa všeobecne nepokladá za jednu z príčin väčšieho výskytu infekcií na svetovú populáciu, ale za účinky vystavenia ľudí účinkom PM2,5, čo je zmes jemných častíc produkovaných priemyselnými odvetviami.  Vozidlá a iné zdroje s časticami s priemerom menším alebo rovným 2,5 mikrónu, t. j. tisíciny milimetra.Práca Minelliho a Matteiho prehĺbila asociačné spojenie medzi mierami výskytu látky Covid-19 a dvoma látkami znečisťujúcimi životné prostredie. predstavovali okrem PM2,5 aj oxid dusičitý (NO2), súvisiaci s dvoma ďalšími faktormi: indexom staroby a hustotou obyvateľstva. „Videli sme - vysvetlil Minelli pre ilfattoquotidiano.it -, že expozícia zvyšuje mieru výskytu Covidu o 2,79 pacientov na 10 tisíc ľudí, ak sa koncentrácia PM2,5 zvýši o jeden mikrogram na meter kubický vzduchu, a 1,24 chorého na 10 000 ľudí, ak sa koncentrácia NO2 zvýši o jeden mikrogram na meter kubický vzduchu “.

Cieľom štúdie je preto zdôrazniť, ako je zdravotná pohotovosť úzko spojená s konkrétnou „ekologickou dynamikou“. V skutočnosti, keď je naše telo vystavené PM2,5 po dlhú dobu, vytvorí si proteín nazývaný „ACE2“, ktorý sa bude brániť pred týmto prachom, ale tento proteín sa stane pascou: „ACE2 - objasňuje Minelli - sa stane akýmsi zámkom vírusu a predovšetkým pre jeho škodlivé pôsobenie na organizmus “. Táto práca by vysvetlila vysokú mieru incidencie a potom aj úmrtnosti na Covid-19 v severných regiónoch v porovnaní s regiónmi v strede-juh. „Na potvrdenie tohto - dodáva imunológ - by stačilo analyzovať údaje v Tarante a jeho provincii, ktorá je notoricky známa ako jedna z najviac znečistených v Taliansku. Tá však už roky nezaznamenáva významnú hladinu PM2,5 zistenú riadiacimi jednotkami Arpa.


Od 3. novembra 2020 bolo Taranto predposlednou provinciou Apúlia s mierou výskytu Covid-19, nasledovanou iba provinciou Lecce. “ Podľa Minelliho je preto všeobecné rozprávanie o smogu alebo znečistení nesprávne alebo prinajmenšom príliš všeobecné a preto zavádzajúce. Štúdia, ktorú zverejnil International Journal of Environmental Research and Public Health, uvádza, že „u jednotlivcov trvale vystavených strednej alebo vysokej hladine PM2,5 sa vďaka vysokej expresii ACE2 vytvára akási automatická ochrana proti pľúcnemu zápalu vyvolanému od PM2,5 pre smrtiace chemické zloženie tejto zmesi mikropolutantov. Táto osobitosť však nemusí byť celkom užitočná a výhodná v prípade ako je Covid-19. Vírus zodpovedný za túto chorobu používa ACE2 ako bunkový internalizačný receptor. Preto je ACE2 „zámkom“, prostredníctvom ktorého Covid „klame“ ľudskú bunku, preniká do nej, infikuje ju a následne spúšťa celý patologický proces, ktorý charakterizuje klinický obraz “. K tomu je potrebné dodať, že „jednotlivé rozdiely týkajúce sa distribúcie a funkčnosti ACE2 by mohli aspoň čiastočne vysvetliť odlišnú entitu symptomatologických obrazov, ktoré postihnuté subjekty rôzne vyjadrujú.

Napríklad u detí sa vyslovila hypotéza, že ich nižšia zraniteľnosť v porovnaní s novým koronavírusom je spôsobená práve tým, že receptory ACE2 nemusia byť tak vyvinuté alebo môžu mať inú konformáciu ako u dospelých. A to by sťažilo spojenie medzi špičkou vírusu a vstupným zámkom v bunkách “. Stručne povedané, dôvod, prečo sú Lombardsko a Benátsko najviac postihnutými oblasťami, je podľa štúdie spôsobený tým, že tieto oblasti „sú masívnejšie a chronickejšie vystavené vysokým hladinám PM2,5, čo si vyžaduje zvýšené vyjadrenie ACE2 v pľúcach “, čo spôsobuje„ vysokú mieru incidencie a potom aj úmrtnosti “. A potom, najmä v Lombardii, je hustota obyvateľstva veľmi vysoká, čo je ďalší faktor skúmaný v štúdii.

Na záver Minelli položil otázku: „Od marca do mája sa v Taliansku, rovnako ako vo väčšine sveta, sa všetko zastavilo. Nebola tam skoro žiadna automobilová doprava. Autá, lode, lietadlá boli úplne zastavené. Odvetvia sa zastavili. Miera emisií rôznych znečisťujúcich látok, samozrejme vrátane PM2,5 a oxidu dusičitého, sa zrútila, čo dokumentujú správy z výskumného programu súvisiaceho s vypustením európskeho satelitu Copernicus Sentinel-5P. A hneď na začiatku leta sme zaznamenali výrazné zníženie počtu prípadov Covid. Potom po Lockdowne sme všetko znovu otvorili a v dôsledku toho sa úrovne znečistenia začali opäť zvyšovať. Bola druhá vlna skutočne spôsobená znovuotvorením klubov, škôl a iných miest? Alebo - uzavrel Minelli - neschopnosť zablokovať nový pokrok vírusu, ktorý odoláva farebnosti oblastí a všeobecnému použitiu masiek a ochranných opatrení, by mohla súvisieť so skutočnou nemožnosťou významného zníženia znečistenia, rovnaké ako pri prvom lockdowne? ".