Blog

Bipolárna ionizácia vzduchu a jej využitie pre vzduchotechniku

Výhody a dôvody prečo je dobré začleniť ionizátor vzduchu do vzduchotechnického systému sa dočítate na našej stránke ionizátory pre VZT.

V tomto blogu by som Vám rád priniesol súčasné postrehy k téme, ktorá trápi väčšinu populácie. A to je COVID-19. Ako a kde je možné použiť ionizátory vzduchu?


Pri výbere ionizátorov pre rôzne systémy vzduchotechniky je potrebné zohľadniť viacero faktorov. Účinnosť zariadenia, 0 produkcia ozonu a náročnosť údržby /resp. výmeny náhradných dielov/ sú hlavné faktory, prečo sme si vybrali spoločnost https://globalplasmasolutions.com/, za svojho partnera. Ten výrazne pomáha zlepšovať IAQ po celom svete.


Zariadenia GPS sú vhodné pre inštaláciu do:
  • vzduchotechnických jednotiek, AHU  rooftopov
  • fancoilov, klimatizačných jednotiek
  • vratové clony, destratifikátory
  • do potrubných systémov
Mnoho svetových výrobcov implementuje túto technológiu do svojich výrobkov. Využitie je všade tam, kde je čistý a zdravý vzduch potrebný. Hlavne v tejto pandemickej dobe.

Príklad použitia - vratová clona

https://youtu.be/E8dkChpOCrg


Letecký priemysel

https://youtu.be/Pu3wPWerjSY
UV-BOX-E2/40H-NX-T Germicídny nerezový UV-C box

S UV-BOX-E2 / 40H-NX-T je možné vykonávať dezinfekciu zariadení a nástrojov jednoduchým, okamžitým a bezpečným spôsobom, bez vyvíjania tepla, bez použitia tekutín a bez akýchkoľvek kontraindikácií.
Zariadenie je vybavené dvoma UV-C lampami inštalovanými v protiľahlých polohách, jednou na vrchu a druhou zo spodu, aby vyžarovala na všetky dezinfikované povrchy a bez tieňov. Vnútorný odraz naviac zvyšuje ožarovací výkon, čím sa výrazne znižuje čas expozície potrebný na dosiahnutie úrovne dezinfekcie99,9%.

Ukázalo sa, že kontrola a zvýšenie úrovne hygieny umožňuje následné a všeobecné zvýšenie kvality v zdravotníckych zariadeniach, ale aj vo farmaceutickom sektore, v mikrobiologických laboratóriách atď.
Hladina dezinfekcie pomocou UV-BOX-E2/40H-NX-T dosahuje odstránenie (99%) baktérií, ako sú Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, atď. Za pár minút prevádzky.

UV-BOX-E2/40H-NX-T je stolové zariadenie vyrobené z nehrdzavejúcej ocele AISI 304. Vnútro UVC boxu je vybavené plochou mriežkou z nehrdzavejúcej ocele, na ktorú môžete umiestniť predmety. UVC BOX je skonštruovaný tak, aby sa dosiahla dezinfekcia až 99,9999% vo veľmi krátkom čase expozície (sekundy).
UV-BOX-E2/40H-NX-T je vybavený dvoma 40 W U.V. žiarovkami vysokého výkonu. Na aktiváciu dezinfekčnej procedúry stačí zavrieť veko, nastaviť digitálny časovač a stlačiť „štart“.
Ak sa dvere počas dezinfekcie náhodne otvoria, svetlá sa okamžite vypnú, aby sa zaručila bezpečnosť obsluhy. Zatiaľ, čo keď sú zatvorené, automaticky sa znovu zapnú až do konca času nastaveného v časovači.

 Kliknutím na obrázok budete presmerovaný na video

UV-BOX-NX-T contenutojpg
Budúcnosť IAQ - kvality vnútorného vzduchu spočíva v bipolárnej ionizácii

Zdá sa, že každý deň v správach vidíme nové potenciálne riešenie boja proti COVID-19. Vo svete čistenia vzduchu sa nás veľa našich zákazníkov pýta na vzťah medzi globálnou pandémiou a ionizáciou - technológiou, ktorú my v spoločnosti Global Plasma Solutions využívame už viac ako desať rokov. Aj keď by sme nikdy netvrdili, že ionizácia je pre COVID-19 riešením ´´čarovnej paličky´´, nie je pochýb o tom, že môže znížiť expozíciu vo vnútornom prostredí. Konkrétne niečo, čo v tejto dobe začnete vidieť oveľa viac, je technológia zvaná NPBI ™ . Riešenie bipolárnej ionizácie pomocou ihly, ktoré uprednostňujú správcovia zariadení pri vytváraní zdravších priestorov.

Predstavte si, že jedinec s COVID-19 vojde do miestnosti vo vašej kancelárskej budove. Pri najmenšom pôsobení - ako je kašeľ alebo kýchanie - sa do ovzdušia dostali škodlivé patogény. Od tejto chvíle je vírusu vystavený každý, kto vstúpi do miestnosti. Tieto scenáre sa stávajú každý deň nespočetnekrát a historicky neexistujú riešenia, ako tento problém vyriešiť. To je miesto, kde prichádza NPBI ™ .

To, čo NPBI ™ robí, je produkcia miliónov kladne a záporne nabitých iónov. Tieto ióny cestujú vzduchom cez systém HVAC, neustále hľadajú a pripájajú sa k škodlivým časticiam. V takom prípade nastanú dva kľúčové mechanizmy:

Častice získavajú náboj a sú priťahované k sebe, zväčšujú sa a uľahčujú ich extrakciu pomocou filtračných a ventilačných systémov budovy.
Kontakt s iónmi narúša povrchové proteíny patogénov alebo genetický kód v prípade vírusu, čo ich robí neúčinnými a životaschopnými.

Mnoho manažérov HVAC sa zameriava na zvýšenú filtráciu a vetranie. Pre majiteľov budov, ktorí chcú zabezpečiť čisté a bezpečné pracovné prostredie, je nevyhnutná inštalácia technológie, ktorá sa spolieha na NPBI ™ a znižuje počet častíc vo vzduchu, aby sa minimalizovalo šírenie chorôb.

Harvardská univerzita dokonca nedávno uskutočnila národnú štúdiu, v ktorej identifikovala jasnú „štatistickú súvislosť odhaľujúcu„ veľké prekrytie “medzi úmrtiami na COVID-19 a inými chorobami spojenými s dlhodobým vystavením jemným časticiam.“
Aj keď môžeme žiť ešte týždne alebo mesiace vo svete, kde všetci pravidelne vstupujeme do komerčných budov, vysoký štandard kvality vnútorného ovzdušia už nie je „pekné mať“. Bude tu väčší tlak na všetkých správcov budov zabezpečiť bezpečné prostredie bez patogénov. Ionizácia ako technológia existuje už celé desaťročia, jej úloha a použitie v zariadeniach však nikdy nebolo dôležitejšie ako v súčastnosti.

O autorovi

Charlie Waddell - zakladateľ a hlavný technologický riaditeľ spoločnosti Global Plasma Solutions

Ako vybrať germicídny žiarič?

Čo je to vlastne germicídny žiarič?

Germicídny žiarič je zariadenie, ktoré obsahuje germicídnu žiarivku UVC /vlnová dĺžka 253,7 nm/. V zahraničí sa pojem germicídny žiarič nepoužíva. Používajú sa pojmy germicídna lampa, alebo čistička vzduchu s UVC. Niektoré čističky vzduchu uvádzajú vo svojej špecifikácii len označenie UV. Mnohokrát ide o lampu UVA, resp. UVB, čo pre sterilizáciu vzduchu nieje účinný typ žiarivky. Ideálne je, keď si viete overiť technické parametre konkrétnej použitej germicídnej žiarivky. Renomovaný výrobcovia sú napr. Philips, Osram.

Germicídne žiariče môžeme rozdeliť do týchto skupín, popis zariadení a ich výhody a nevýhody:

A. Uzavretý, nepriamy žiarič - je možné používať za prítomnosti ľudí.  Pri tejto metóde núteným prúdením vzduchu /pomocou ventilátora/ dochádza k sterilizácii vzduchu v celej miestnosti. Vzduch prúdi cez komoru zariadenia, kde dochádza k jeho sterilizácii pomocou UVC žiarivky. Mnohokrát je pri tomto type zariadenia uvedený štítkový údaj ventilátora v m3/h. Tento údaj je však ventilátor schopný dosiahnuť, iba ak je správne umiestnený v zariadení. T.z. že nemusí prekonávať tlakové straty Pa, resp. vzduch nenaráža na stenu zariadenia.

Taktiež je dôležité mať kvalitný a účinný /ľahko dostupný a čistitelný predfilter/ na vstupe do zariadenia. Akonáhle sa dostáva prach do zariadenia a usadí sa na žiarivkách dochádza k výraznému obmedzeniu činnosti sterlizácie.

Počet a výkon žiaričov tiež výrazne vplýva na % účinnosť zariadenia. Ak chceme dosiahnuť 99,9% účinnosť sterilizácie je potrebná vysoká dávka žiarenia. Cez tento typ zariadenia neustále prúdi vzduch, preto je dávka žiarenia podstatou účinnosti. Správne umiestnenie zariadenia vzhľadom na charakter miestnosti, nábytku, pohybu osôb /prievan, klimatizácia, vetranie cez okná, vzduchotechnika/ je výrazne vplýva na účinnosť.

Zariadenia sa vyrábajú v prevedení závesnom na stenu, alebo je možné ich objednať aj s podstavcom /pojazdné prevedenie/.

B. Otvorený, priamy žiarič - nie je možné používať za prítomnosti ľudí. Priame ožarovanie vzduchu a povrchov je najrýchlejší a najúčinnejší spôsob sterilizácie. Nevýhodou je, že zariadenie je možné používať výlučne bez prítomnosti osôb, zvierat, kvetín a pod. Účinnosť zariadenia klesá vzdialenosťou. Štandardne sa účinnosť pohybuje do 3 m od zariadenia. T.z. že na pokrytie celej plochy miestnosti je potrebný výpočet a správne umiestenie. Pre trvalú, resp. častú prevádzku nedoporučujem zariadenia v plastovom prevedení, ktoré niekedy nedosahuje ani potrebné krytie IP.

Zariadenia sa vyrábajú v prevedení závesnom na stenu, strop alebo je možné ich objednať aj s podstavcom /pojazdné prevedenie/.

C. Kombinovaný žiarič - je vlastne uzavretý typ žiariča, ktorý má na vonkajšom obale pripevnenú UVC žiarivku. Doporučujem však pri tomto type pojazdné prevedenie a to z dôvodu variability priameho žiarenia. Je možné po premiestnení sterilizovať väčšiu plochu, prípadne aj iné miestnosti.

POZOR! Pri výbere zariadení ´´Made in´´ germicídne žiariče väčšinou produkujú aj O3 - OZON. Takéto zariadenie sa nesmie používať za prítomnosti osôb.

Tam kde je dopyt, skôr či neskôr vznikne ponuka. Tak je to aj v prípade UVC technológii - germicídnych žiaričov v súčasnej situácii s COVID-19. Orientovať sa v záplave informácií je vždy zložité, mnohokrát sú údaje nepresne /neodborne/ uvádzané. V súčastnosti neexistujú zariadenia, ktoré boli úspešne otestované na Covid-19. Vychádza sa s predpokladov /testov/ na koronavírusy MERS, SARS. Takže ak narazíte na zaručený prístroj proti Covid-19, doporučujem si vyžiadať nezávislý protokol od renomovanej inštitúcie.

Samozrejme nezávislý protokol by malo mať každé funkčné zariadenie, ktoré bude správne a účelne poskytovať zákazníkovi ochranu. V opačnom prípade riskujete kúpu zariadenia, ktoré nemusí slúžiť svojmu účelu a ani sa to nikdy nedozviete. Sledovať technický údaj žiarivky udávaný vo W, nestačí.

W - Watty Tento údaj vyjadruje celkové množstvo energie, ktoré žiarovka použije pri 100% príkone. Bohužiaľ, to nie je užitočná indikácia UV žiarenia, pretože UV lampy sú mimoriadne neefektívne. Celkový počet wattov zahŕňa: Biele svetlo, infračervené (IR) Teplo. 1W=1 J/s

Nemenej dôležité okrem žiarivky sú napr. aj ballasty /predradníky/. Počet štartov /vypnutí a zapnutí/technické prevedenie vplývajú na výkon a celkovú životnosť zariadení. Pri otvorených žiaričoch je to samozrejme aj vonkajšie prevedenie obalu /konštrukčné a materiálové/. Ak si chcete byť istý, že daný výrobok plní svoj účel objednajte si meranie žiarenia a dávky priamo u seba. Momentálne je doporučená dávka proti Covid-19 minimálne 50 mJ/cm2.


Čo je to sanitácia, dezinfekcia a sterilizácia?


A. Sanitácia - znamená uvedenie mikrobiálnej záťaže na prijateľné a optimálne hygienické normy, ktoré závisia od použitia prostredia. Sanitácia sa vykonáva manuálnym čistením s použitím sanitačných prostriedkov.
B. Dezinfekcia - znamená hlboké zníženie mikrobiálnej záťaže, to znamená odstránenie najmenej 1 log (90%) prítomných baktérií. Redukcia mikrobiálnej záťaže je základnou hodnotou pri dezinfekcii a je vyjadrená v Log Reduction.
Dobrá úroveň dezinfekcie je okolo 2 logy (99%) veľmi dobrá dezinfekcia sú 3 logy (99,9%) a 4 Logy (99,99%) sa považujú za pomerne vysoký štandard.

Čo je zníženie o 1 log?
Log Reduction znamená 10-násobné (jedno desatinné miesto) alebo 90% zníženie počtu živých baktérií. Ďalším spôsobom, ako sa na to pozrieť, je: Zníženie 1-log by znížilo počet baktérií o 90%. To napríklad znamená, že 100 baktérií by sa znížilo na 10 alebo 10 na 1.

C. Sterilizácia -   je najbližšia úroveň, ktorú je potrebné dosiahnuť pre úplné zníženie mikrobiálneho zaťaženia. O sterilizácii môžeme hovoriť iba vtedy, ak sa preukáže, že zníženie nie je menšie ako 6 logov, čo znamená 99,9999%.

Elektrostatický filter vs. Covid 19

Čističky vzduchu a vzduchotechnické zariadenia vybavené aktívnou elektrostatickou filtráciou a negatívnou ionizáciou sú schopné zaručiť čistenie vzduchu a zároveň majú hygienické, antibakteriálne a antivírusové účinky.

Elektrostatická filtrácia je dobre známa technológia, ktorá využíva vysokonapäťové a ionizačné polia na zachytenie častíc a mikroorganizmov z prúdu vzduchu, tzv. Elektrostatických odlučovačov (ESP).

ESPs svoju činnosť zakladá na elektrických poliach a elektrostatických silách pôsobiacich priamo na častice a na mikroorganizmy prítomné vo vzduchu.

Filtračná operácia v zariadení sa vyvíja v dvoch fázach:
- udelenie elektrického náboja časticiam a mikroorganizmom prenášaným vzduchom
- elektrostatické zrážanie nabitých častíc / mikroorganizmov.


Elektrostatický filter je preto zostavený z dvoch samostatných častí:
- ionizačná sekcia
- sekcia zberu / kolektorová sekcia

V prvej fáze sa častice a mikroorganizmy (t. J. Baktérie, spóry, kvasinky) nabíjajú v ionizačnej sekcii elektródami, ktoré vytvárajú pozitívny alebo negatívny korónový výboj. V druhej fáze nastáva elektrostatické zrážanie predtým nabitých častíc a mikróbov v zbernej časti na súprave paralelne elektricky nabitých zberných dosiek. Elektrické pole generované medzi týmito doskami zachytáva častice a zachytáva ich na povrchu zbernej dosky.

Kontakt s doštičkami spôsobuje okamžitú deštrukciu akéhokoľvek mikroorganizmu a zabraňuje uvoľňovaniu endotoxínov, keď sa baktérie rozkladajú, ako je to v prípade mechanických filtrov.Hlavnými výhodami elektrostatických odlučovačov (ESP) od spoločnosti Expansion Electronic sú:
- zhromažďujte častice od 0,01 μm do 100 μm až do 99% účinnosti
- pracujú pri vysokých prietokoch (napríklad Monolite dosahuje 5 300 m3 / h)
- pracujú pri vysokých dávkach častíc 500 gramov / m3
- majú nízku spotrebu energie a nízke prevádzkové náklady
- nevznikajú žiadne náklady na výmenu a likvidáciuTechnológie elektrostatickej filtrácie tiež ukazujú špecifické výhody, keď sa používajú na dekontamináciu vzduchu v kritických oblastiach v nemocničných prostrediach, kde sa často šíria choroby prenášané vzduchom. Účinnosť filtrácie vzduchu je dostatočne vysoká na to, aby zachytila ​​častice akejkoľvek veľkosti, vrátane ultra-jemných častíc. Deštrukcia mikróbov je teda efektívne riadená a systém je tiež schopný odstrániť prchavé organické zlúčeniny (VOC).

Užitočnosť technológie ESP pri zmierňovaní biologických aerosólov sa preukázala použitím bakteriálnych endospór a rôznych bakteriálnych druhov. Táto technológia ničí mikroorganizmy transportované vzduchom skôr, ako sa stanú rizikovými kontaminantmi pre človeka. ESP sa z tohto dôvodu považujú za „filtráciu aktívneho zabíjania“. Keďže nedovoľuje vegetovať mikroorganizmy, huby alebo spóry.

Filtrácia pomocou mechanických vlákninových filtrov je technológia, ktorá predstavuje veľa medzier: kvalita a množstvo čistého vzduchu sa v priebehu času znižuje, filtre sa upchávajú a spôsobujú zvýšenie tlakových poklesov, hluk a spotrebu energie, spolu s namáhavou výmenou filtrov, čím sa stáva nehospodárske riešenie z dlhodobého hľadiska. Ďalej, HEPA filtre, ktoré sa zvyčajne používajú v tradičných AHU zariadeniach, sú účinné iba do 0,3 um, s vylúčením vírusov a mikro toxínov.

Literárne a laboratórne testy potvrdzujú účinok elektronických filtrov proti vírusom, ktoré sa pohybujú vo vzdušných časticiach. Atmosférické častice pôsobia ako nosič mnohých chemických a biologických kontaminantov vrátane vírusov. Pokiaľ ide o ich šírenie v populácii, existuje pevná vedecká literatúra, ktorá koreluje prípady vírusovej infekcie s koncentráciami častíc v atmosfére, ako sú PM10 a PM2,5. Pretože aj ultra-jemné častice PM1 (s rozmermi medzi 0,3 a 1 mikrometrom podľa normy EN ISO 16890) patria do oblasti znižovania emisií Expansion Electronic elektronických filtrov, sú účinné proti vírusom šíreným vzduchom.

Neschopnosť uvoľniť častice a častice zachytené a usadené na elektrostatickom filtri, keď dôjde k vypnutiu čističa vzduchu alebo samotného filtra, je testovaná a certifikovaná Univerzitou v Lucerne. Táto záruka tiež robí bezpečnejšiu fázu údržby, ktorá spočíva v umývaní filtra vodou a saponátom.

Navyše, pretože filter je úplne regenerovateľný praním, nedochádza k ďalším nákladom na výmenu a likvidáciu, čím sa časom zabezpečí veľká hospodárna úspora.

Eliminácia a inaktivácia vzdušných vírusov a baktérií tiež zabraňuje vzniku nebezpečných ohnísk.

Mechanické filtre v skutočnosti pôsobia ako živná pôda pre mikróby. Toxické mikrobiálne metabolity môžu prechádzať cez filter, v dôsledku čoho je vzduch, ktorý vychádza, kontaminovaný a výsledok môže byť smrteľný.

Vysokoúčinná filtrácia vzduchu (HEPA) sa môže použiť na odstránenie vzdušných častíc biologického pôvodu (napr. Bioaerosoly) v mnohých vnútorných prostrediach, vrátane nemocníc, kancelárskych budov a kabín lietadiel.

Tento typ filtra sa však môže stať ideálnym biotopom pre vírusy a baktérie, aj keď je vždy nainštalovaný po systémoch predbežnej filtrácie.

Nejedná sa o generátory ozónu. Generátory ozónu môžu byť veľmi škodlivé pre ľudské zdravie. Ozón môže po vdýchnutí spôsobiť zdravotné účinky.
Často sa vyskytujú symptómy ako podráždenie slizníc a bolesti hlavy. Tieto príznaky sa môžu vyskytnúť aj počas fotochemických epizód smogu.

Uverejnené: 1.8.2020