Filtrácia MicrobeFree

Čističky vzduchu Euromate VisionAir - Microbe Free

Vzduch v ordináciách a laboratóriách sa neustále znečisťuje drobnými čiastočkami prachu, vlasov a  taktiež baktériami a vírusmi. Preto je tento výrobok vhodným riešením ako ochrana zdravia lekárov tak i pacientov. Výrobca čističky vzduchu, firma EUROMATE má viac ako 40 rokov skúseností v oblasti čistenia vzduchu. To už predstavuje dôkladné znalosti o vnútornom ovzduší a vedomostiach ako správne odstrániť vzdušné nečistoty.

Hlavnou prednosťou čističky vzduchu Euromate VisionAir - MicrobeFree je štvorstupňová filtrácia vzduchu.
Prvý pred filter BlueLine zachytáva častice prachu, kovu, vlasov, časti kože a pod. Hlavný filter elektrostatický filter EM BlueLine , svojim unikátnym tvarom dokáže zachytiť malé čiastočky 0.01 micronu (= 0.00001mm!). a to pri nízkej tlakovej strate.
Tretí stupeň filtrácie je špeciálny absorpčný filter AC2 Blue Line , ktorý taktiež zredukuje širokú škálu medicínskeho ´zápachu´. Posledný stupeň filtrácie je UV lampa a Silver ion filter, ktorá ionizuje a sterilizuje výstupný vzduch. Zabíja baktérie, vírusy a pliesne.

Spoločnosť Component zabezpečuje dodávku, montáž a servis zariadení Euromate v SR.


  • Čistička vzduchu pre zdravotníctvo
  • Čistička vzduchu pre zdravotníctvo
  • Čistička vzduchu pre zdravotníctvo
  • Čistička vzduchu pre zdravotníctvo
  • Čistička vzduchu pre zdravotníctvo