Profesionálne čističky vzduchu

 • Filtre expansion electronic
  Filtre expansion electronic elektrostatický filter, ionizačný filter, ozonizačný filter
 • Filtračná jednotka pre kuchyne
  Filtračná jednotka pre kuchyne Expansion Electronic
 • UVC Odsávač pár
  UVC Odsávač pár príklad umiestenia UVC racku Light progress
 • Light Progress Smell SQ
  Light Progress Smell SQ UVC rack pre kuchynské aplikácie
 • Light Progress
  Light Progress možnosti použitia UV germicídnych lamp pre HVAC
 • Filtračná jednotka Euromate
  Filtračná jednotka Euromate Vision Air Blue Line
 • Filtračná jednotka Euromate
  Filtračná jednotka Euromate
 • Filtračná jednotka Euromate HFE
  Filtračná jednotka Euromate HFE príklad inštalácie pre priemysel
 • Filtračné zariadenie Smoki
  Filtračné zariadenie Smoki pre filtráciu popolčeka s pizza pecí, grilov na drevené uhlie, Josper, Mibrasa...
 • Filtračná jednotka Smoki
  Filtračná jednotka Smoki príklad inštalácie pre pizza pec na drevo

Component - Vzduchotechnické zariadenia, Filtrácia vzduchu

Človek strávi podstatnú časť svojho produktívneho života v pracovnom prostredí. V budovách zaťažených prachom, pachmi, mastnotou trpí nielen dýchacie ústrojenstvo, ale aj strojové vybavenie, výrobky... Spoločnosť Component sa špecializuje na filtráciu vzduchu, pomáhame organizáciám a ľuďom zlepšovať kvalitu vzduchu v interiéri. Robíme to preto, lebo sme presvedčení, že čistý vzduch v interiéri je pre každého zásadným právom a základom pre šťastný a zdravý život. Naše skúsenosti, odborné znalosti a servisná orientácia v čistení vzduchu umožňujú v každej situácii účinne odstrániť širokú škálu znečisťujúcich látok z vnútorného vzduchu.

Hlavné činnosti spoločnosti Component

 1. Návrh vhodného systému, montáž, záručný aj pozáručný servis zariadení pre filtráciu vzduchu v interiéri - čističky vzduchu, fajčiarske kabíny

 2. Realizácia vetrania kuchýň, kompletné filtračné systémy pre odstránenie mastnoty a zápachu v kuchynských aplikáciách

 3. Filtračné a dezinfekčné systémy pre vzduchotechnické aplikácie, VZT jednotky a priemysel

 4. Elektrostatické filtre, filtre s aktívnym uhlím, UV-C lampy, germicídne lampy, UV-C lampy pre dezinfekciu HVAC, UV-C dezinfekčné systémy pre zdravotníctvo a potravinárstvo

Zastúpenie značiek:

Kontaktujte nás