Produkty, ktoré Vám prinesú čistý a zdravý vzduch do vnútorného prostredia budov.

Filtrácia a dezinfekcia vzduchu pomocou UVC technológie 

UVC systémy pre zdravotníctvo, systémy pre HVAC, potravinárstvo

https://uvclight.sk/
Čističky vzduchu Euromate VisionAir BlueLine

Na výber zo 7 modelov podľa druhu znečistenia filtrácia pachu, prachu, mikróbov, tabaku

K produktom

VisionAir BlueLine s UV-C

Špeciálna čistička s elektrostatickým filtrom a UVC pre zubné ambulancie, ktorá dokáže zachytiť malé častice 0.01 μm

K produktom

Dekontaminačné prístoje Genano

Genano®  zariadenia na dekontamináciu vzduchu,  dokážu filtrovať z vnútorného vzduchu častice s veľkosťou až 3 nanometre.

K produktom

Filtračná jednotka pre prívod vzduchu

filtračná jednotka pre rekuperácie na odstránenie prachu, zápachu

K produktom

Klimatizácie
LG okrem chladenia taktiež čistia vzduch až na PM1,0

K produktom

GPS Air

Bi-polárne ionizátory vzduchu pre VZT- studená plazma

K produktom

Bioxigen Air IONiser

Inovatívne ionizačné dezinfekčné systémy vzduchu a povrchov

K produktom

Filtračné zariadenia, kompaktné jednotky pre filtráciu škodlivín zo vzduchu. Zariadenia, ktoré prinášajú výraznú úsporu nákladov na energie v budovách.

Filtračné jednotky pre kuchyne

navrhnuté na odstraňovanie dymu a častíc tuku z prúdu vzduchu
K produktom

Priemyselné filtračné jednotky Euromate

Jednotky pre filtráciu odpadového vzduchu v priemysle 
K produktom

Fajčiarske kabíny Euromate Smoke ‘n Go
dizajnové a účinné fajčiarske kabíny, 4 modely až pre 28 osôb
K produktom

Elektrostatické filtre pre AHU

možnosť využiť filtre aj ako náhradu za kapsové filtre, výrazné úspory za energie
K produktom

Jednotky s aktívnym uhlím

aktívne uhlie v patrónach na elimináciu pachov a plynov

K produktom

Filtračné jednotky Smoki

Systémy na odstraňovanie sadzí, mastnoty a zápachu z odvodu spalín

K produktom

Destratifikátory Airuis
Ventilátory, ktoré šetria náklady na kúrenie a zároveň dezinfikujú vzduch

K produktom

Indukčné odsávače pár s UV
Najúčinnejšie riešenie pre náročnú filtráciu tukov v profesionálnych kuchyniach.

K produktom