Aerosóly s časticami vírusu COVID-19: verejný nepriateľ číslo 1!

Nie sú viditeľné, ale sú spojené s rozšírením vírusov, ako je COVID-19. V poslednej dobe stále viac štúdií a odborníkov dospelo k záveru, že ide o zdroj kontaminácie. Je čas prejsť od príčiny a následku k riešeniu, aby sa minimalizoval tento neviditeľný verejný nepriateľ.

Čo sú to aerosóly?
Aerosól je koloidná zmes všetkých druhov tuhých, kvapalných a plynných častíc. Ich veľkosť je od 0,12 do 200 mikrometrov. Príklady aerosólov sú veľmi rozmanité. Pomyslite na sadze z automobilov, oblaky a hmlu, dym, mikroskopické kvapôčky vody a hlienu z dýchania, rozprávanie, potenie, kýchanie, kašeľ a ďalšie. Aerosóly sú osvedčenými nosičmi baktérií. Tento vzťah už preukázal v roku 1930 výskumný pracovník Harvardu William Wells.

Čo hovoria štúdie a odborníci o aerosóloch s vírusom COVID-19?
Početné štúdie v súčasnosti skúmajú aerosóly a šírenie vírusu COVID-19. Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) uvádza, že existujú dostatočné dôkazy o prenose vírusu aerosólom, keď je veľa ľudí spolu v jednej miestnosti: „Z 318 vyšetrovaných prepuknutí vírusu COVID-19 bol iba jeden vonku“. Podčiarkuje to profesor interného prostredia TU Delft, Philo Bluyssen: „Koncentrácia vírusov sa hromadí a nakoniec skončí v pľúcach.“ Profesor stavebnej fyziky na univerzite v Eindhovene a Leuven Bert Blocken súhlasí s Bluyssenom a vyzýva na dobrú filtráciu vzduchu: „Súvisí to s hromadením aerosólov v miestnosti. V určitom okamihu je dosiahnutá určitá koncentrácia, prahová hodnota a môže dôjsť k hromadnej kontaminácii. “

V otvorenom liste s potvrdením adresovaným Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) z 5. júla 2020 až 239 výskumných pracovníkov, vedcov a odborníkov z 32 krajín uvádza, že prenos vírusov prostredníctvom aerosólov je jasne preukázaným spôsobom a že by sa na to malo prihliadať  pri tvorbe vládnej politiky. Profesor univerzity v Marylande Donald Milton, spoluautor listu, poukazuje na to, že priemerný človek denne spotrebuje 10 000 litrov vzduchu. „Potrebujete iba jednu infekčnú dávku vírusu COVID-19 v 10 000 litroch.“

V reakcii úradníci WHO teraz uznali, že vírus sa môže prenášať prostredníctvom aerosólov. Holandská zdravotnícka organizácia RIVM vykonala modelovú štúdiu o aerosóloch a 7. júla 2020 tiež oficiálne uznala, že „je možná expozícia vírusu prostredníctvom aerosólov“. Erwin Duizer, virolog RIVM a jeden z autorov modelovej štúdie, povedal novinám NRC, že výsledok štúdie je v súlade s tým, čo je vidieť v praxi.

Ako môžete minimalizovať aerosóly?
Aerosóly sa dajú minimalizovať čistením vzduchu od Euromate. Tento účinok potvrdili nezávislé výskumné ústavy TNO (Holandsko) a VTT (Fínsko).
VisionAir Blue Line MicrobeFree Global je efektívny a účinný čistič vzduchu vybavený vysoko kvalitným HEPA filtrom. V kombinácii so strieborným iónovým filtrom a žiarivkami SterilAir UV-C spolu minimalizujú všetky typy baktérií vznášajúcich sa vo vzduchu. Súčasné usmernenia týkajúce sa kvality vzduchu v interiéri sú v boji proti vírusu COVID-19 nevyhovujúce a nedostatočné. Čistenie vzduchu sa stalo nevyhnutnosťou!

Uverejnené: 10.7.2020