Filtračný systém pre rezidenčné aplikácie REOCLEAN

Jednotka REOCLEAN bola navrhnutá a vyvinutá na použitie v rezidenčnom sektore. Bohužiaľ , s neustálym nárastom znečistenia ovzdušia, dýchanie dobrého vzduchu v našich domoch sa stalo prvkom mimoriadnej dôležitosti. Veľa moderných domov je vybavených modernými technológiami ako sú rekuperačné jednotky, tepelné čerpadlá, inteligentné ovládanie domu  a pod. Nasávaný vzduch do rekuperácie sa však v mnohých prípadoch nedá ovplyvniť. Mnohokrát či už od susedov, okolitých fabrík, cesty - nasávame do domu vysoké koncentrácie PM častíc, NO2, CO... Klasické filtre ISO ePM2.5 (zodpovedá trieda M6, F7) používané v rezidenčných rekuperačných jednotkách  dokážu zachytiť len PM častice väčšie ako PM2.5. Je potrebné ich vymieniť akonáhle dosiahnu určitú tlakovú stratu Pa. 

REOCLEAN zachytáva vonkajší vzduch a prostredníctvom filtračného procesu vracia čistý vzduch do obytnej jednotky. Vďaka svojim kompaktným rozmerom je možné ho inštalovať ako na stenu, tak aj na strop pomocou štandardne dodávaných špeciálnych konzol. Jeho hlavnou funkciou je integrácia vysokoúčinnej filtrácie do systémov VZT . Filtračný systém REOCLEAN pozostáva s pred-filtra a aktívneho elektrostatického filtra inštalovaného vo vnútri jednotky. Hlavnou prednosťou elektrostatického filtra je jeho vysoká účinnosť filtrácie aj častíc menších ako PM1- až 95%.  Filter je po vyčistení opakovateľne použiteľný, čím sa šetria náklady a taktiež životné prostredie.
Filtračná jednotka môže byť vybavená ionizátorom. Jeho inštalácia po vysoko účinnej elektrostatickej filtrácii zaručuje väčšiu sterilizáciu vzduchu, čím sa minimalizuje kontaminácia a kolonizácia baktériami, vírusmi a plesňami, ktoré sa množia vo vnútri stien potrubia. Ionizátor umožňuje opätovné vyváženie množstva záporných iónov prítomných v prostredí, čím zaručuje viac dýchateľného vzduchu a vyšší komfort prostredia.

Pri problémoch zapáchajúceho vonkajšieho vzduchu je možnosť voľby filtra s aktívnym uhlím - REOBOX. Vzduch prechádza cez 6 ks filtračných kaziet /1,5 kg uhlia 1 kazeta/. To zaručuje vysokú úroveň filtrácie a dlhú životnosť. Uhlie je ľahko vymeniteľné do pôvodných kaziet. V prípade špecifickej znečisťujúcej látky ako napr. formaldehyd, amoniak a pod. je možné zvoliť špecifické aktívne uhlie na daný problém.
Vrátiť sa na blog
Aerosóly s časticami vírusu COVID-19: verejný nepriateľ číslo 1!

Nie sú viditeľné, ale sú spojené s rozšírením vírusov, ako je COVID-19. V poslednej dobe stále viac štúdií a odborníkov dospelo k záveru, že ide o zdroj kontaminácie. Je čas prejsť od príčiny a následku k riešeniu, aby sa minimalizoval tento neviditeľný verejný nepriateľ.

Čo sú to aerosóly?
Aerosól je koloidná zmes všetkých druhov tuhých, kvapalných a plynných častíc. Ich veľkosť je od 0,12 do 200 mikrometrov. Príklady aerosólov sú veľmi rozmanité. Pomyslite na sadze z automobilov, oblaky a hmlu, dym, mikroskopické kvapôčky vody a hlienu z dýchania, rozprávanie, potenie, kýchanie, kašeľ a ďalšie. Aerosóly sú osvedčenými nosičmi baktérií. Tento vzťah už preukázal v roku 1930 výskumný pracovník Harvardu William Wells.

Čo hovoria štúdie a odborníci o aerosóloch s vírusom COVID-19?
Početné štúdie v súčasnosti skúmajú aerosóly a šírenie vírusu COVID-19. Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) uvádza, že existujú dostatočné dôkazy o prenose vírusu aerosólom, keď je veľa ľudí spolu v jednej miestnosti: „Z 318 vyšetrovaných prepuknutí vírusu COVID-19 bol iba jeden vonku“. Podčiarkuje to profesor interného prostredia TU Delft, Philo Bluyssen: „Koncentrácia vírusov sa hromadí a nakoniec skončí v pľúcach.“ Profesor stavebnej fyziky na univerzite v Eindhovene a Leuven Bert Blocken súhlasí s Bluyssenom a vyzýva na dobrú filtráciu vzduchu: „Súvisí to s hromadením aerosólov v miestnosti. V určitom okamihu je dosiahnutá určitá koncentrácia, prahová hodnota a môže dôjsť k hromadnej kontaminácii. “

V otvorenom liste s potvrdením adresovaným Svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) z 5. júla 2020 až 239 výskumných pracovníkov, vedcov a odborníkov z 32 krajín uvádza, že prenos vírusov prostredníctvom aerosólov je jasne preukázaným spôsobom a že by sa na to malo prihliadať  pri tvorbe vládnej politiky. Profesor univerzity v Marylande Donald Milton, spoluautor listu, poukazuje na to, že priemerný človek denne spotrebuje 10 000 litrov vzduchu. „Potrebujete iba jednu infekčnú dávku vírusu COVID-19 v 10 000 litroch.“

V reakcii úradníci WHO teraz uznali, že vírus sa môže prenášať prostredníctvom aerosólov. Holandská zdravotnícka organizácia RIVM vykonala modelovú štúdiu o aerosóloch a 7. júla 2020 tiež oficiálne uznala, že „je možná expozícia vírusu prostredníctvom aerosólov“. Erwin Duizer, virolog RIVM a jeden z autorov modelovej štúdie, povedal novinám NRC, že výsledok štúdie je v súlade s tým, čo je vidieť v praxi.

Ako môžete minimalizovať aerosóly?
Aerosóly sa dajú minimalizovať čistením vzduchu od Euromate. Tento účinok potvrdili nezávislé výskumné ústavy TNO (Holandsko) a VTT (Fínsko).
VisionAir Blue Line MicrobeFree Global je efektívny a účinný čistič vzduchu vybavený vysoko kvalitným HEPA filtrom. V kombinácii so strieborným iónovým filtrom a žiarivkami SterilAir UV-C spolu minimalizujú všetky typy baktérií vznášajúcich sa vo vzduchu. Súčasné usmernenia týkajúce sa kvality vzduchu v interiéri sú v boji proti vírusu COVID-19 nevyhovujúce a nedostatočné. Čistenie vzduchu sa stalo nevyhnutnosťou!

Uverejnené: 10.7.2020

Zopár tipov na vytvorenie fajčiarskej miestnosti

1, Vytvoriť podtlak vzduchu vo fajčiarskej miestnosti

Tlak vzduchu vo fajčiarskej miestnosti by mal byť nižší ako v zostávajúcich častiach budovy. Je potrebné, aby znečistený vzduch zotrval v miestnosti. Tým sa maximalizuje účinnosť filtrácie vzduchu pomocou čističky vzduchu. Pre zníženie tlaku vzduchu je možné použiť nútený odťah pomocou ventilácie, alebo ventilátora mimo budovu.

2. Dvere, prívod vzduchu, netesnosti..

Čerstvý vzduch je možné privádzať do fajčiarskej miestnosti napr. mriežkou vo dverách. Toto je však neúčinné, pokiaľ nebude v miestnosti podtlak.

Dvere by sa mali otvárať dovnútra, minimalizuje to prúd vzduchu. Ideálne je inštalovať automatické zatváranie dverí, zabráni sa tak ich úplnému ponechaniu v otvorenom stave.

Pri miestnostiach z vyšším nedostatočne uzatvorený stropom, je potrebné prihliadnuť aj na túto skutočnosť. Prestupy, ktoré umožňujú cigaretovému dymu sa šíriť po ostatných častiach budovy je potrebné utesniť.

3, Nábytok, doplnky, príslušenstvo

Doporučujeme pri fajčiarskej miestnosti  minimálne použitie textilných a čalúnených materiálov. Podlahy hladké, ľahko čistitelné napr. dlažba, linoleum, laminát.
S cieľom minimalizovať zápach, doporučujeme použitie samo zatváracích  popolníkov.Dokonale sa tak izoluje zdroj zápachu. Ušetrí sa tým veľa pri čistení a výmene vzduchu v miestnosti. Takéto popolníky môžu byť použité samostatne, alebo zabudované do nábytku.

Použitie čističiek vzduchu je ideálnym riešením v prípadoch, kde nie je možné odsávať znečistený vzduchu priamo do vonkajšieho prostredia. Nezanedbateľným prínosom sú taktiež úspory spojené s tepelnými stratami. 

Najúčinnejšou čističkou vzduchu pre fajčiarske miestnosti na trhu je Euromate VisionAir ElectroMax dodávaná spoločnosťou Component.

Uverejnené:15.4.2018