Zopár tipov na vytvorenie fajčiarskej miestnosti

1, Vytvoriť podtlak vzduchu vo fajčiarskej miestnosti

Tlak vzduchu vo fajčiarskej miestnosti by mal byť nižší ako v zostávajúcich častiach budovy. Je potrebné, aby znečistený vzduch zotrval v miestnosti. Tým sa maximalizuje účinnosť filtrácie vzduchu pomocou čističky vzduchu. Pre zníženie tlaku vzduchu je možné použiť nútený odťah pomocou ventilácie, alebo ventilátora mimo budovu.

2. Dvere, prívod vzduchu, netesnosti..

Čerstvý vzduch je možné privádzať do fajčiarskej miestnosti napr. mriežkou vo dverách. Toto je však neúčinné, pokiaľ nebude v miestnosti podtlak.

Dvere by sa mali otvárať dovnútra, minimalizuje to prúd vzduchu. Ideálne je inštalovať automatické zatváranie dverí, zabráni sa tak ich úplnému ponechaniu v otvorenom stave.

Pri miestnostiach z vyšším nedostatočne uzatvorený stropom, je potrebné prihliadnuť aj na túto skutočnosť. Prestupy, ktoré umožňujú cigaretovému dymu sa šíriť po ostatných častiach budovy je potrebné utesniť.

3, Nábytok, doplnky, príslušenstvo

Doporučujeme pri fajčiarskej miestnosti  minimálne použitie textilných a čalúnených materiálov. Podlahy hladké, ľahko čistitelné napr. dlažba, linoleum, laminát.
S cieľom minimalizovať zápach, doporučujeme použitie samo zatváracích  popolníkov.Dokonale sa tak izoluje zdroj zápachu. Ušetrí sa tým veľa pri čistení a výmene vzduchu v miestnosti. Takéto popolníky môžu byť použité samostatne, alebo zabudované do nábytku.

Použitie čističiek vzduchu je ideálnym riešením v prípadoch, kde nie je možné odsávať znečistený vzduchu priamo do vonkajšieho prostredia. Nezanedbateľným prínosom sú taktiež úspory spojené s tepelnými stratami. 

Najúčinnejšou čističkou vzduchu pre fajčiarske miestnosti na trhu je Euromate VisionAir ElectroMax dodávaná spoločnosťou Component.

Uverejnené:15.4.2018