Filtrácia vzduchu v priemyselných budovách Euromate HF - seria

Vzduch v priemyselných budovách je znečisťovaný rôznymi zdrojmi. Prichádza k znehodnocovaniu produktov, kontaminácii povrchu, zdravotným problémom a taktiež k poruchám strojov a zariadení.
Čističky vzduchu HF serie sú  vybavené špecifickým hlavným filtrom, v závislosti od problému:
HFE - Odstraňuje (jemný) prach, dym a olejové častice
HFC - Odstraňuje pachy a plyny
HFM - Odstraňuje (jemný) prach, gumové častice a dym

Spoločnosť Component zabezpečuje dodávku, montáž  a servis zariadení Euromate v SR.Zariadenie je namontovateľné na strop, stenu bez nutnosti vzduchovodu. Je možné objednať ľavé, alebo pravé prevedenie a množstvo príslušenstva /pred-filtre, finálne filtre./ Jedna z hlavných výhod je, že pri použití tohto zariadenia nedochádza k únikom energie vynaloženej na kúrenie a chladenie objektu. Tým dochádza k úsporám na energii. Ak je elektrostatický filter znečistený, je možné ho vyčistiť a znovu použiť. To znamená, že prevádzkové náklady s porovnaním s jednorázovými filtrami sú hlavne šetrnejšie k životnému prostrediu.

Príklady inštalácií:

 • Logistické centrá
 • Potravinový priemysel, Spracovateľský priemysel
 • Produkcia
 • Veľkoobchod, Maloobchod
 • Odpadový priemysel, Použiteľné pre zvarovacie procesy

 • Euromate jednotka HFE
 • pohľad na filtračnú časť
  Filtračná jednotka HFE pohľad na filtračnú časť
 • filtračné jednotky vo výrobe paliet, filtrácia drevených čiastočiek vo vzduchu
  Euromate referencie filtračné jednotky vo výrobe paliet, filtrácia drevených čiastočiek vo vzduchu
 • filtračná jednotka HFE-vo výrobe kartonu
  Euromate referencie filtračná jednotka HFE-vo výrobe kartonu
 • Euromate referencie
 • Filtračná jednotka Euromate HFE 25
 • Euromate referencie
 • Filtračná jednotka prach, pach
  Inštalácia jednotky HFE 50 Filtračná jednotka prach, pach
 • Euromate referencie