Filtrácia pachu v kuchyni - jednotka SFC

  Systém filtračnej jednotky SFC môže absorbovať pachy a plyny z výfukového systému vzduchotechniky. Je ho možné nainštalovať do výfukového potrubia, alebo použiť ako finálny filter pre kuchyňu. Rozmerovo a dizajnom sa hodí k filtračnej jednotke SFE.

Ako to funguje...

SFC filtračná jednotka môže byť vybavená pred-filtrom, ktorý zachytí hrubé častice, alebo mastné prvky. Plyny, ktoré prechádzajú cez jednotku sú zachytávané do granulátu aktívneho uhlia. To je umiestnené vo filtračných patrónach z bajonetovým úchytom. Každý valec obsahuje 2,1 kg aktívneho uhlia.

Aktíve uhlie je uhlíkatý materiál s vysokou porozitou a veľkým vonkajším povrchom. Aktívne uhlie sa vyrába z neporóznych uhlíkatých surovín aktiváciou. Pri tomto sa procese pôsobením vodnej pary a oxidu uhličitého za vysokých teplôt vytvára vysoký počet pórov s rôznou veľkosťou. Štruktúra uhlíkatej mriežky závisí na type použitej suroviny, ktorá charakterizuje distribúciu pórov a mechanické vlastnosti aktívneho uhlia. Toto závisí od toho, z akej tvrdej suroviny bolo aktívne uhlie vyrobené, napr. aktívne uhlie z kokosových škrupín sa vyznačuje pravidelnou a reprodukovateľnou pórovitou štruktúrou a vysokou odolnosťou voči oteru. Použité aktívne uhlie je vyrobené práve z kokosových škrupín, dreveného a kamenného uhlia.

Adsorbciou rozumieme obohatenie látok na povrchu tuhých látok. Vzhľadom k veľkému špecifickému vnútornému povrchu aktívneho uhlia je toto používané ako vynikajúci prostriedok na adsorbciu organických látok z okolitého prostredia.

  • filtrácia pachu
    Filtračná jednotka s aktívnym uhlím filtrácia pachu
  • Filtračná jednotka s aktívnym uhlím
  • Filtračná patrona s aktívnym uhlím