Filtrácia kuchynskej masnoty - jednotka SFE

Tuk a mastnota sa hromadí v potrubí, vo ventilátoroch, v odsávačoch pár. Zvyšuje sa tým riziko požiaru, zvyšujú sa náklady na údržbu.  V mnohých prípadoch je odsávanie kuchyne ´vďaka´ mastnote nefunkčné. Prichádza na rad výmena potrubia, ventilátorov, zanášanie výmenníkov, rekuperátorov. Odstavenie prevádzky je nutné.
Filtrácia mastnoty je však riešiteľný problém. Naše kuchynské jednotky dokážu zachytiť aj tie najmenšie čiastočky tuku. Jednotky sú vybavené niekoľko stupňovou filtráciou vzduchu. 

Ako to funguje...

Znečistený vzduch, prúdi cez mechanický pred-filter /Stage One/. Ten odfiltruje hrubé častice, ktoré sa nezachytili na tukových filtroch odsávačov pár. Vzduch následne prechádza cez ionizačnú časť kuchynskej jednotky. Tu sú zostávajúce častice elektricky nabité /Stage Two/. Znečistený vzduch potom prechádza cez jednotku kolektora, kde sa elektricky nabité častice prisajú k panelu kolektora /Stage Tree/. Pred tým, než vzduch opustí jednotku môže byť vybavený rôznymi typmi filtrov, napr. uhlíkovým na elimináciu pachov. /Stage four/.
electrostatic-precipatorsjpg

Hlavné výhody kuchynských jednotiek SFE

 • možnosť objednania rôzneho príslušenstva: diaľkové ovládanie, olejová výpust
 • vysoká účinnosť filtrov,  prietok vzduchu 1600, 3200 alebo 4800 m3/h
 • nízka tlaková strata, možnosť voľby prúdenia vzduchu
 • kontrolka vysokého napätia, ľahký prístup k údržbe
 • možnosť voľby napájania 230/400 V
 • nízka hlučnosť, nadčasový dizajn, jednoduché ovládanie

 • Kuchynská filtrácia Euromate
 • Jednotka SFE, Inštalácia
 • Jednotka SFE, Inštalácia
 • Inštalácia Euromate SFE
 • Inštalácia jednotky SFE
 • Príklad zanedbanej údržby
 • Príklad zanedbanej údržby
 • Príklad zanedbanej údržby
 • Príklad zanedbanej údržby