Šetrite energiu, znižujte náklady
Destratifikačné ventilátory Airius


Patentovaná technológia prúdenia vzduchu, ktorá ponúka bezkonkurenčné výhody pri úsporách nákladov na chladenie/kúrenie 20 až 50%.  

Čo je to tepelná stratifikácia

Tepelná stratifikácia je prirodzený jav ovplyvňujúci všetky budovy a vedie k dramatickej nerovnováhe teplôt od podlahy k stropu. Tento rozdiel nastáva, keď teplý vzduch stúpa k stropu alebo streche budovy, pretože je ľahší ako okolitý chladný vzduch. Naopak chladnejší vzduch padá na podlahu, pretože je ťažší a hustejší. Hlavným negatívnym dôsledkom tepelnej stratifikácie sú systémy ventilácie, vykurovania a chladenia /HVAC/, ktoré dodávajú nadmerné množstvo tepla/chladenia/. Tá je potrebná na udržanie tepelnej pohody v pobytovej zóne.  

Ako je možné tento teplotný rozdiel vyrovnať?
Riešením sú destratifikačné ventilátory Airius, ktoré majú patentovanú technológiu viacvrstvového statorového prenosu rotačnej energie. Tá vytvára pomaly sa pohybujúci stĺpec vzduchu /stĺpovitý laminárny tok/, čo zvyšuje vzdialenosť dosahu prúdu vzduchu. To je štandardná funkcia celej rady ventilátorov Airius. Vytváraním sa pomaly pohybujúceho prúdu vzduchu po celú dobu rovnakou rýchlosťou bude mať priestor vyrovnanú teplotu v rozmedzí 0-2°C.

Ako to funguje?
Airius destratifikačné ventilátory sa inštalujú vo výške stropu. Odtiaľ pomaly sa pohybujúcim stĺpcom posielajú vzduch až na podlahu, ktorý potom pokračuje v  360 ° rádiuse do strán. Ak narazí na zvislú prekážku, tak sa znovu vracia k stropu. Ako tento vzduch stúpa, vytvára milióny malých vírov vďaka čomu sa pohybuje rovnakou rýchlosťou a tým sa vytvára teplotná rovnováha. Tohto procesu je dosiahnuté použitím minimálneho pohybu vzduchu, tichej prevádzky s minimálnymi požiadavkami na výkon. Okrem destratifikácie je možné jednotky Airius použiť na aktívne čistenie a dezinfekciu vzduchu pomocou integrovanej bipolárnej ionizačnej technológie. Ďalšou možnosťou je bunka PHI - fotohydroionizácia.
Hlavné benefity destratifikačných ventilátorov Airius
 • Znižuje náklady na kúrenie- chladenie o 20 až 50 %
 • Výrazne prispieva k redukcii emisií CO2
 • Vysoká návratnosť investície ROI - zvyčajne 12-24 mesiacov
 • Zlepšenie kvality vnútorného komfortu
 • Vhodné pre dotácie na znižovanie spotreby energie
 • Minimálna údržba, minimálne prevádzkové náklady
 • Recykluje teplo zo strojov, osvetlenia, solárnych ziskov...
 • Znižuje opotrebenie jestvujúceho systému HVAC
 • Jednoduchá inštalácia, vertikálna prípadne aj pod uhlom
 • Malé, závesné, nerušiace jednotky využívajúce motory od EBM Papst AC alebo EC - možnosť regulácie otáčok   
 • Široký výber dizajnového prevedenia pre každý priestor
 • Využiteľné v budovách s výškou stropu od 2,5 do 31 metrov

Ako ušetrím v zime?

Vládne zima a vonkajšia teplota je 5°C. Vaša budova je vysoká 5 metrov a chcete, aby vnútorná teplota bola napr. 22°C. Váš zdroj tepla beží na plný výkon, no zistíte, že teplota pri podlahe je len 16°C, aj keď teplota strechy je 35°C. Pomocou ventilátorov Airius dostanete tento teplý vzduch k podlahe, vďaka čomu sa môže znížiť teplota privádzaného vzduchu a súvisiace vykurovacie zaťaženie výrazne klesne. Týmto jednoduchým spôsobom je možné dosiahnuť úsporu 20 % až 50% nákladov na vykurovanie priestoru.

Ako ušetrím v lete?

Výraznú úsporu nákladov a zvýšenie tepelného komfortu je možné dosiahnuť aj v letnom období. Ventilátory Airius cirkulujú ťažký hustý studený vzduch oveľa efektívnejšie ako vzduchotechnika, resp. je výrazne pomôžu tento vzduch dostať do pobytovej zóny. Kompresory skôr vypínajú, taktiež je možné nastaviť na termostatoch vyššiu teplotu povedzme z 22°C na 26°C pri nezmenenom tepelnom komforte. Okrem toho bude teplota vratného vzduchu nižšia, takže bude potrebná menšia chladiaca energia. Výsledkom môže byť 4-5 stupňov °C pokles teploty vzduchu, ktorý sa vracia späť do chladiča. Takže klimatizačný systém musí ochladzovať vzduch napríklad len z 23 °C na 12°C naproti z 28 °C späť na 12°C. Úspory energie sú zrejmé a značné.

Airius-Brochure-V3.2.pdf