Viete aký vzduch dýchate?

Nová online služba EEA a Európskej komisie Európsky index kvality ovzdušia poskytuje informácie o aktuálnom stave kvality ovzdušia na základe meraní z viac ako 2 000 monitorovacích staníc v celej Európe.

Index pozostáva z interaktívnej mapy miestnej kvality ovzdušia podľa meracích staníc na základe piatich kľúčových znečisťujúcich látok, ktoré poškodzujú zdravie ľudí a životné prostredie: tuhé častice (PM2,5 a PM10), prízemný ozón (O3), oxid dusičitý (NO2) a oxid siričitý (SO2).

Používatelia si môžu priblížiť alebo vyhľadať ktorékoľvek mesto alebo región v Európe a overiť si celkovú kvalitu ovzdušia a meranie podľa kľúčových znečisťujúcich látok. Index zobrazuje celkové hodnotenie pre každú monitorovaciu stanicu farebnou bodkou na mape, pričom daná farba zodpovedá najhoršiemu hodnoteniu pre ktorúkoľvek z piatich znečisťujúcich látok.

Kliknutím na zvýraznený obsah Vás presmeruje priamo na stránku European Air Quality Index, kde si môžete pozrieť práve Vaše mesto. 

Uverejnené: 24.8.2018