Ozon a vzduchotechnika

Čo je ozón?

Ozón O3 je známy aj pod názvom „ aktívny kyslík”. Je to bezfarebný plyn, ťažší než vzduch. Obsahuje 3 atómy kyslíka na rozdiel od vzduchu, ktorý dýchame s dvomi atómami kyslíka. Ozón je druhý najsilnejší dezinfekčný prostriedok na svete, preto je široko používaný na trvalé odstránenie baktérií, vírusov, vôní a nežiadúcich zápachov. Ozónová filtrácia sa najčastejšie používa na filtráciu vody, vzduchu a na medicínske účely.
Ozón sa vyskytuje aj v prírode, najčastejšie sa tvorí pri blesku. Po búrke môžeme pociťovať príjemnú „vôňu dažďa”, ako dar prírody. O ozóne však najčastejšie počujeme v súvislosti s ozónovou vrstvou obklopujúcou zem.
Vedeli ste, že prvý generátor ozónu si dal patentovať už v roku 1896 Nikola Tesla.

Ako ozón účinkuje?

Ozón je veľmi efektívna a účinná metóda. Je dokonalým riešením nových požiadaviek trhu, ktorý je čoraz šetrnejší k životnému prostrediu. 
Účinky ozónu sú mimoriadne silné, avšak krátkodobé. Keď sa nečistoty, baktérie a vírusy dostanú do kontaktu s ozónom, vďaka oxidačnému procesu sú úplne zničené. Spotrebuje sa jeden atóm kyslíka a neostane ani zápach, ani vône, ani baktérie … iba kyslík. Následne sa ozón premení späť na kyslík.

Ako vyrobiť ozón?

Na výrobu ozónu pre filtráciu vzduchu sa najčastejšie používajú dve technológie: UV žiarenie a korónový výboj.
Pri korónovom výboji sa privádza vysoké napätie na kovové dosky. Prúd vzduchu prechádza cez elektrické pole, v ktorom vzniká tzv. „tichý výboj“, ktorého elektrický prúd štiepi molekuly kyslíka na jednoatómové radikály. Tie sa následne spájajú s molekulami kyslíka a dochádza k vzniku ozónu (metóda koronového výboja). Výhodou je vysoká produkcia ozónu pri nízkom príkone elektrickej energie.
UV lampa pôsobí žiarením s vlnovou dĺžkou 254 nm (nanometrov) na atóm kyslíka, čím sa vytvára ozón. Rozdelením molekuly O2 vznikajú dva atómy kyslíka, ktoré sa spoja s ďalšou molekulou kyslíka (O2) a vytvoria ozón (O3).

Ozón a kuchynská filtrácia

Ak sa ozón používa na reguláciu zápachu, mal by sa používať opatrne, pretože je škodlivý pre ľudské zdravie.
Aby sa zabezpečilo, že v konečnom vypúšťaní odpadového vzduchu do atmosféry nezostane žiadny zvyškový ozón, vyžadujú sa kontrolné systémy. Tie zisťujú a menia tvorbu ozónu pri zaťažení varením. Aktívne uhlie sa umiestňuje po prúde vzduchu za účelom adsorpcie zvyškového ozónu. Vo všeobecnosti je potrebné aktívne uhlie na zabezpečenie odstránenia ozónu z prietoku vypúšťaného vzduchu v prípade poruchy snímača alebo riadiacej technológie.

Ozón je však životaschopným riešením na reguláciu zápachu, ak sú tieto riadiace mechanizmy na mieste. Vzduch je najmenej 2 až 5 sekúnd v potrubí pred výfukom a potrubie je vyhotovené v tesnom prevedení /odolnom voči pôsobeniu ozónu/.

Uverejnené: 15.4.2019