Môže byť UVC dezinfekcia nápomocná v boji s COVID-19?

Trochu z histórie

Korona vírusy boli prvýkrát identifikované v polovici 60. rokov. V súčasnej dobe existuje sedem koronavírusov, ktoré môžu infikovať ľudí. Jedným z nich je aj nový koronavírus Covid-19 nCoV . Patrí do skupiny beta koronavírusov, ktoré spôsobujú akútny respiračný syndróm alebo SARS.

Môže UVC dezinfekcia redukovať kontamináciu?

UVC-svetlo a ozón sú veľmi účinné pri inaktivácii baktérií a vírusov a bežne sa používajú na dezinfekciu vody, vzduchu a povrchu. Na skutočnú dezinfekciu je potrebná určitá dávka UVC alebo koncentrácia ozónu. Je potrebné si pripomenúť, že ide o UVC germicídne žiarenie /vlnová dĺžka 253,7 nm/. Nie je to to isté žiarenie, ktoré sa využíva v soláriách, domácich horských slnkách a pod. /UVA, UVB/.    

Ako už bolo spomenuté, určitá /a nie malá dávka/UVC žiarenia si dokáže poradiť s dezinfekciou vzduchu a povrchov. Na to je potrebné sledovať celý rad parametrov výrobkov, ktorých je na internete v súčastnosti veľa. Mnohé z nich ponúkajú zaručený účinok proti Covid-19. Je to naozaj tak? Niektoré zariadenia veľmi často neposkytujú skutočnú dezinfekciu a nepravdivo tvrdia o ich účinnosti z dôvodu nesprávnej špecifikácie UVC energie, prípadne produkujú škodlivý ozón. Preto je lepšie sa vždy poradiť s odborníkom a nebyť zbytočne uvedený do omylu.

Dezinfekciu UVC je možné taktiež použiť v kombinácii s inými technológiami. Tým sa vytvoria viaceré bariéry. Zabezpečí sa, že ak nie je akýkoľvek patogén usmrtený jednou metódou, bude inaktivovaný s pomocou UVC.

UVC dosahuje vysokú úroveň inaktivácie takmer príbuzného vírusu COVID-19 (t. J. SARS-CoV-1, testovaného s adekvátnou dávkou 253,7 nm UV, keď je suspendovaný v kvapaline). Odborné inštitúcie veria , že podobné výsledky možno očakávať pri liečbe vírusu COVID-19, SARS-CoV-2. Kľúčom je však aplikácia UVC takým spôsobom, aby účinne dosiahol akékoľvek zvyšné vírusy na týchto povrchoch. 

Je UVC dezinfekcia bezpečná?

Ako všetky dezinfekčné systémy, aj UVC zariadenia sa musia používať správne, aby boli bezpečné. UVC svetlo je oveľa „silnejšie“ ako bežné slnečné žiarenie a môže spôsobiť vážnu reakciu spôsobenú spálením pokožky a podobne môže poškodiť sietnicu oka. Preto je potrebné vziať do úvahy všeobecnú bezpečnosť strojov a ľudí so všetkými dezinfekčnými zariadeniami a tieto aspekty by sa mali riešiť v prevádzkovej príručke, v školení používateľa a primeranom dodržiavaní bezpečnosti v súlade s návodmi na obsluhu a údržbu zariadení.

Zopár rád pri výbere vhodného UVC zariadenia:

Pre tých, ktorý uvažujú nad kúpou dezinfekčných germicídnych zatriedení sa pokúsim zhrnúť zopár dôležitých faktov. Všetky tipy by ste však mali považovať iba ako návrhy.

  • Kupujúci si dávajte pozor! - pre zariadenia určené na UV dezinfekciu vzduchu a povrchov existuje len málo akceptovaných noriem. Výsledkom je veľa reklám a propagačných akcií. Zariadenia majú však vo veľkej miere malú výkonnosť s malými alebo žiadnymi vedeckými podkladmi o účinnosti.
  • Vzhľadom na širokú škálu UVC prístrojov uvádzaných na trh na dezinfekciu vzduchu, vody a pevných povrchov, doporučujeme si vyžiadať od predajcu doklad o certifikácii materiálov zariadení ako i elektrických komponentov v nich od známych organizácií ako sú UL, NFS, DVGW, CE a pod. 
  • Požiadajte dodávateľa o kópie vedeckých prác, ktoré dokazujú, že jeho jednotka bude skutočne fungovať tak, ako tvrdia. Vedecká práca  by mala preukazovať skutočnú redukciu testovaného mikroorganizmu v prostredí, v ktorom sa má zariadenie prevádzkovať.
  • Navrhujeme, aby ste sa vyhýbali ozónovým zariadeniam, pretože predstavujú pre operátorov bezpečnostné riziko, pokiaľ nie je ozón špecificky súčasťou procesu úpravy a nie je aplikovaný kontrolovaným a bezpečným spôsobom.
Uverejnené: 13.4.2020