Covid 19 a aerosol - je šírenie vírusu vzduchom pravdivé?

Na úvod by som si dovolil pár informácií čo je to vlastne aerosol.

Aerosól alebo aerodisperzia je zmes častíc pevnej alebo kvapalnej látky v plynnej látke. Veľkosť častíc je od 10 nm do 100 μm.

Môžeme ho rozdeliť do týchto skupín:
  • hmla - kvapôčky kvapalnej látky rozptýlené v plyne
  • dym - čiastočky pevnej látky rozptýlené v plyne, napr. popolček vo vzduchu (do veľkosti pevných častíc 0,01 mm) 
  • prach - pevné častice veľkosti nad 0,01 mm 
  • smog - kvapôčky kvapalnej látky a čiastočky pevnej látky rozptýlené v plyne
Skúmanie aerosolu je v podstate vedný odbor. V niektorých krajinách existujú rôzne asociácie zamerané na výskum aerosolu. Organizácia GAeF nedávno vydala zaujímavé čítanie k téme aerosoly a ich eliminácia a prenos vo vzduchu. Česká aerosolová spoločnosť tento dokument preložila do českého jazyka.

Český preklad stanoviska GAeF k porozumeniu významu aerosolov pri šírení infekcie SARS-CoV-2