Chyby pri kúpe kuchynskej ventilácie

Vetranie kuchýň

Kuchyňa je často nazývaná ako srdce reštaurácie. Je však vzduchotechnika jej pľúcami? Kuchyňa je z pohľadu ventilácie najnáročnejšia časť každej prevádzky. Je zdrojom tepla, zápachu, mastnoty. Ak sa pri správnom návrhu vyhnete najčastejším chybám nielenže predĺžite životnosť kuchynských zariadení, ale hlavne zlepšíte pracovné prostredie Vašich zamestnancov. A v neposlednom rade sa tým zvýši aj spokojnosť Vašich zákazníkov. Firma Component ponúka v tejto oblasti komplexné riešenia, od návrhu, po pravidelné prehliadky a údržbu.

1, Nepozerajte na odsávače pár ako na ´nerezové krabice´

Odsávače pár sú v mnohých prípadoch brané ako nerezové krabice, ako nutné zlo. Veď varím predsa na sporáku. Odsávač pár je však prvé zariadenie, ktoré prichádza do styku s kuchynskými výparmi. Správny návrh odsávača pár je prvým krokom k správnemu fungovaniu celej vzduchotechniky.

U nás najčastejšie používané odsávače pár sú vybavené tukovými filtrami, systém labyrint-ťahokov. Tieto filtre sú účinné len do istej miery znečistenia, majú vysokú tlakovú stratu už pri malom zanesení tukom. V praxi sa často stáva, že špinavé filtre obsluha vyberie, ´´lebo neodsáva´´.
Následne sa mastnota dostáva do potrubia, ventilátora....Hrozí riziko požiaru, nefunkčnosť celého odsávania.
Riešením je zmena pohľadu na odsávač pár. Typ tukového filtra, jeho funkčnosť pri znečistení, a údržba sú hlavné faktory na ktoré je potrebné sa zamerať.

2, Kuchynský ventilátor, nie je o cene

Tak ako v každom odvetví, tak aj pri ventilátoroch je výber široký. V mnohých prípadoch však vyhráva cena. Je však úplne nevhodný ventilátor tou správnou investíciou? Pri návrhu ventilátora je najdôležitejšie najprv vedieť, aké kuchynské spotrebiče budú v kuchyni umiestnené. Výpočet množstva vzduchu je potrebné nechať na odborníka. Čo si však môžete ľahko overiť je, aby ventilátor bol určený pre vyššie teploty (viac ako 100°C) a bolo ho aj možné vyčistiť. T.z. že obežné koleso by malo byť umiestnené mimo samotný motor. Takýto ventilátor, osadený v izolovanej krabici spĺňa náročné podmienky a odvďačí sa dlhou životnosťou.

3, Mastnota v potrubí

Mastnota v kuchyni je častý a nepríjemný problém. Taktiež sa pri zanesenom potrubí zvyšuje riziko požiaru, odsávanie prestáva fungovať.  Na kuchynské zariadenia existuje celý rad kuchynskej chémie. Pri štandartných odsávačoch pár sa však mastnota veľmi ľahko dostane  do potrubia, ventilátora... Dá sa tomu zabrániť? Je možné potrubie vyčistiť?
Zabrániť sa tomu dá. Vyčistiť potrubie je však už pomerne zložitá, nákladná služba. V mnohých prípadoch ju ani nieje možné zrealizovať.
Zabrániť usadzovaniu mastnoty v potrubí je možné nainštalovaním filtra do potrubia. To musí byť osadené čo najbližšie k zdroju mastnoty s ohľadom na tlakové straty v potrubí.
Elektrostatický filter - označovaný skratkou ESP (Electrostatic precipitator)  je účinné zariadenie, ktoré zachytí aj tie najmenšie čiastočky.

Uverejnené:12.2.2018