GPS Air

Od roku 2009 dodáva GPS Air čisté vnútorné ovzdušie, ktoré je bezpečné a zdravé. Technológia od spoločnosti GPS Air dodáva čistý vnútorný vzduch bez produkcie ozónu alebo iných škodlivých vedľajších produktov. Všetky produkty s bipolárnou ionizáciou  GPS (NPBI ™) needlepoint bipolar ionization sú registrované v UL a vyhovujúce CE. Prostredníctvom NPBI produkty GPS Air čistia vzduch elimináciou častíc, pachov a patogénov prenášaných vzduchom a šetria až 30% spotreby energie a tým pádom znižujú vašu uhlíkovú stopu.

SOLUTIONS - Riešenia sú v našom mene

Riešime výzvy o vnútornom ovzduší - bezpečne a efektívne.
Naša patentovaná technológia sa zameriava na vzduchom prenášané častice, patogény a pachy na vedecké, hospodárne a dobré čistenie vnútorného vzduchu. Ako?

  • Inovácia
  • Vývoj produktov
  • Neustále technologické vylepšenia
A máme certifikáty, patenty a záznamy o prvenstvách v kategórii, ktoré to dokazujú.

Zabezpečenie dôvery zákazníkov - upevnenie našej reputácie

Dnes sa dôveruje našej technológii na bezpečné čistenie vzduchu v tisíckach kancelárií, škôl, letísk, nemocníc a ďalších komunitných priestorov po celom svete.

Inovácie - Technológia založená na výsledkoch

Vďaka patentovanej technológii NPBI naše výrobky čistia vzduch v interiéri elimináciou častíc, pachov a patogénov vo vzduchu a zároveň šetria spotrebu energie a znižujú vašu uhlíkovú stopu. GPS dodáva čistejší a bezpečnejší vzduch v interiéri - neprodukuje ani ozón, ani iné škodlivé vedľajšie produkty.
Hlavné prednosti technológie NPBI
  • Univerzálny napájací zdroj
  • Automatické čistenie
  • Štetce emitora s uhlíkových vlákien
  • Modulárna ionizačná lišta
  • Flexibilný ionizačný pás
  • Možnosti montáže s pomocou magnetov

Pozrite si produkty GPS a podniknite kroky smerujúce k čistejšiemu a bezpečnejšiemu vzduchu