Čistý vzduch. Nič viac!

Je vedecky dokázané, že technológia dekontaminácie vzduchu Genano odstraňuje 99 999 % mikróbov prenášaných vzduchom.

Čistý vzduch. Nič viac!

Po mnoho rokov sa extrakcia baktérií z čistých priestorov opierala o najpokročilejšiu dostupnú formu technológie – vysokoúčinné vzduchové filtre pevných častíc (HEPA). Takéto filtre sú stále priemyselným štandardom pri čistení vzduchu v čistých priestoroch a počas väčšiny  rokov odvádzajú efektívnu prácu v rámci svojich zrejmých obmedzení. Zachytávajú prach a biologickú záťaž vrátane choroboplodných zárodkov až do veľkosti 30 nanometrov (nm).

Avšak, zárodky sa nezabíjajú. Zostávajú ako životaschopné častice vo filtroch, kým sa filtre nevyberú a nezlikvidujú. V dôsledku toho sa musia filtre často vymieňať, aby sa zachoval ich očakávaný výkon. Akonáhle je nový filter uvedený do činnosti, začne zachytávať častice a upchávať sa, čím sa výkon začína znižovať. Výmenu filtra je potrebné vykonávať s maximálnou opatrnosťou, aby sa zabránilo uvoľneniu akýchkoľvek zozbieraných, ešte životaschopných častíc späť do čistej miestnosti, kde by mohli opätovne znečistiť vzduch a ohroziť výsledky alebo prácu vykonávanú v zariadeniach.

Likvidácia použitých filtrov je  regulovaná, zložitá a zvyšuje náklady. Ďalším dôsledkom práce pri výmene filtra je napr. v laboratórnom prostredí, že z čistej miestnosti sa musia odstrániť citlivé vzorky prác. To znamená, že nielenže sa prerušia operácie.  Po výmene filtra sa čaká, kým bude vzduch v miestnosti dostatočne čistý na reštart. Tento prestoj v čistej miestnosti môže spôsobiť narušenie prevádzky a zvýšiť prevádzkové náklady. Technológia sa však posunula ďalej a dnes sú k dispozícii nové zariadenia GENANO, ktoré boli nezávisle testované od roku 2001 a preukázali svoju výkonnosť v mnohých krajinách po celom svete - vrátane čistých priestorov. Technológia Genano umožňuje neustále odstraňovať všetky kontaminujúce častice a plyny z čistých priestorov – a pritom zabíjať všetky baktérie a vírusy namiesto ich jednoduchého zachytávania. Pojem „všetky“ odkazuje na skutočnosť, že nové zariadenia zabijú a odstránia všetky životaschopné častice do 3 nm nanometra  /0,003 μm mikrometra/ čo samotné filtre nedokážu.

Riešenie Genano je určené pre kritické oblasti v zdravotníckych zariadeniach, kde sa vyžaduje zvýšená hygiena. Naše riešenia sú určené pre nemocnice, izolačné oddelenia, miestnosti s ochranným prostredím JIS, laboratóriá alebo kliniky, kde HEPA nestačí.  Menšie modely ako GENANO E600, G350 je možné použiť pre vyšetrovne, čakárne, kancelárie, školy, škôlky - všade tam, kde si vážime naše zdravie a zdravie našich blízkych. 

Hlavné benefity technológie Genano

 • Odstraňuje častice až do nanoveľkosti
 • Odstraňuje všetky živé mikróby vrátane vírusov a baktérií
 • Znižuje riziko šírenia chorôb prenášaných vzduchom, žiadne podmienky pre rast mikróbov
 • Žiadne znižovanie tlakovej straty ako pri vláknových filtroch
 • Funkcia automatického umývania model 5250
 • Odstraňuje plyny a pach, neprodukuje ozón
 •  Vysokokvalitný odolný a robustný výrobok- špičkový dizajn
 • Produkty Genano® pre zdravotnú starostlivosť a čisté priestory

  Genano® 5250M/5250A

  Dekontaminačná mobilná jednotka pre čisté priestory, ako sú nemocnice, laboratóriá, izolačné miestnosti, ale aj pre výrobné priestory, kde sa vyžaduje ultračistý vzduch.

  Genano® Tube XS

  Nástenná alebo stropná montáž, vhodná pre frekventované  napr. vstupné priestory. Môže byť integrovaná aj ako súčasť existujúceho systému vetrania vzduchu.

  Genano® 350
  Jednotka pre izby pacientov, vyšetrovacie miestnosti, zubné ambulancie a kancelárie. Vyžaduje veľmi malú podlahovú plochu a má možnosť montáže na stenu
  Genano ElixairE600
  Energeticky a nákladovo efektívna jednotka na ochranu zdravia personálu a pacientov v zdravotníckych priestoroch, vrátane izieb pre pacientov, kliník, čakární...

  Koncept izolačnej miestnosti – Genano má pre nemocnice riešenie na kľúč

  K jednotke je možné pripojiť Negativ alebo Positive Kit. Pre vytvorenie podtlaku, alebo pretlaku je možné k jednotke pripojiť VZT potrubie, resp. flexi hadicu. Takýmto spôsobom je možné vytvoriť izolačné miestnosti rôznych tried a to aj v miestnostiach, ktoré nie sú na to vopred určené. Je možné kontaminovaný vzduch recirkulovať,  dekontaminovaný odvádzať von, alebo prípadne prívodný vzduch zbaviť všetkých škodlivín pred vstupom do miestnosti. 

  Ako to funguje?
  1. Znečistený vzduch je nasávaný do jednotky z 2 strán v jej spodnej časti
  2. Častice sa pri silnom korónovom výboji nabíjajú záporne. Záporne nabité častice sú pripojené ku kladnej zbernej komore. Organické mikróby sa ničia elektronickými výbojmi. 
  3. Nakoniec je vzduch vedený do zberača aktívneho uhlíka, ktorý účinne odstraňuje plyny VOC a pachy. 
  4. Vychádzajúci ultra čistý vzduch je úplne bez častíc všetkých veľkostí, mikróbov a škodlivých plynov a chemikálií. 
  5. Jednotky majú funkciu automatického umývania, ktorá znižuje potrebu údržby a udržiava vždy vysokú účinnosť čistenia.