776614213676-woman-light-dustjpg

Filtrácia prachu - VisionAir Blue Line - Dust Free

Vzduch v budovách je znečisťovaný rôznymi zdrojmi. Prichádza k znehodnocovaniu produktov, kontaminácii povrchu, zdravotným problémom a taktiež k poruchám strojov a zariadení. Prachové častice môžu spôsobiť bolesti hlavy, nevoľnosť, prispievajú k vzniku dýchacích chorôb. 
Čističky vzduchu VisionAir Blue Line - Dust Free sú určené predovšetkým pre prašné prostredie ako sú školy, archívy, knižnice, kancelárie, dielne. Čistička dokáže zachytiť viditeľný aj neviditeľný jemný prach a taktiež zachytáva plyny a pachy.

Spoločnosť Component  zabezpečuje dodávku, montáž a servis zariadení Euromate v SR.


  • Euromate VisionAir Blueline 2
  • HM blue line filter
    Euromate filter HM blue line filter