ca58e047-18ba-42c5-a2f8-89e0907fe49d_optimizedjpg

Filtrácia pachu VisionAir Blue Line - OdourFree

Vzduch v budovách je znečisťovaný rôznymi zdrojmi. Jedným z nich sú nepríjemné pachy, ktoré môžu byť veľmi nepríjemné a spôsobovať zdravotné problémy. Pachy a plyny môžu spôsobiť bolesti hlavy, poruchy koncentrácie, dráždenie v krku, v nose, únavu. V budovách sa nachádza veľké množstvo výrobkov, ktoré generujú prchavé organické plyny /VOC -Volatile Organic Componds./ Ide napr. o farby, nábytok, kopírky, plasty, čistiace prostriedky, stavebné materiály. Čističky vzduchu VisionAir Blue Line - OdourFree si dokážu poradiť so zápachom vďaka použitiu špeciálneho uhlíkového filtra v tvare V.
Čističky sú určené predovšetkým pre športové centrá, vzdelávacie centrá, opatrovateľské centrá. Špeciálne navrhnutý model VisionAir Blue Line - OdourFree Incontinence je určený pre seniorské centrá, jasle.

Spoločnosť Component zabezpečuje dodávku, montáž a servis zariadení Euromate v SR.