Profesionálne čističky vzduchu VisionAir BlueLine

Vnútorné prostredie budov, je časť životného prostredia, kde mnohí z nás strávia podstatnú časť svojho života. Na človeka v budove priamo  pôsobí jej vlastná konštrukcia, technické vybavenie, vetranie, klimatizácia a neposlednom rade aj spolupracovníci. Dobrá kvalita vnútorného vzduchu je nevyhnutná z hľadiska produktivity, šťastia a spokojnosti užívateľov budovy. Základné požiadavky na to, čo by malo byť z hľadiska vnútornej klímy príjemné, poskytujú európske normy. Často však existuje rozpor medzi teóriou, ktorá je v nich uvedená, a skutočným pohodlím, ako ho vnímajú užívatelia budovy. 
Hlavným zdrojom znečistenia vzduchu sú však znečisťujúce látky, volným okom neviditeľné. Nepríjemné pachy, jemný prach, cigaretový dym, baktérie, vírusy, plesne alebo tukové čiastočky môžu mať vplyv na zdravie zamestnancov a spomaliť pracovné procesy. Taktiež opakované PN neprispievajú pracovnej pohode

Firma Component ponúka širokú škálu možností k zlepšeniu kvality vnútorného vzduchu Vašej firmy, či prevádzky.

Vyberte si jedinečnú kombináciu filtrov

Čističky vzduchu VisionAir BlueLine od firmy Euromate Vám ponúkajú 7 verzií, z ktorých si môžete vybrať.  Jedinečné kombinácie filtrov sú zamerané na rôzne druhy znečistenia ovzdušia.


Použitie čističiek vzduchu:

 • HoReCa  - kaviarne, reštaurácie, kluby, pohostinstvá, fajčiarske miestnosti, kuchyne...
 • Zdravotníctvo - nemocnice, ordinácie, zubné ordinácie, domovy dôchodcov, sanatóriá, laboratóriá...
 • Obchody - tlačiarne, zverimexy, predajne rýb, miestnosti na skladovanie odpadu, pražiarne kávy...
 • Služby - kadernícke salóny, nechtové štúdiá, zvieracie salóny, fitness centrá, šatne, školy, škôlky...
 • Office - zasadacie miestnosti, kopírovacie miestnosti, kancelárie, skartovacie miestnosti...
 • čistička vzduchu laboratórium
  Euromate-VisionAir 2 čistička vzduchu laboratórium
 • čistička vzduchu v laboratóriach, čistička pre čisté priestory
  Euromate-VisionAir čistička vzduchu v laboratóriach, čistička pre čisté priestory
 • čistička vzduchu v kaderníctve
  Euromate-VisionAir 2 čistička vzduchu v kaderníctve
 • čistička vzduchu v škôlke
  Euromate-VisionAir 2 čistička vzduchu v škôlke
 • čistička vzduchu v šatni-odstránenie nežiadúceho zápachu
  Euromate VisionAir 2 čistička vzduchu v šatni-odstránenie nežiadúceho zápachu
 • čistička vzduchu office
  Euromate VisionAir 2 čistička vzduchu office