Vzduchotechnika pre kuchyne

   Už sme sa s tým už asi všetci niekedy stretli. Prídete do reštaurácie, jedlo je fajn, obsluha tiež. Po návrate domov však zistíte, že ste asi večerali priamo v kuchyni. Oblečenie je zrelé do práčky a vy do vane. Prečo je tomu tak?
Vysvetlenie je pomerne jednoduché. V súčasnej dobe neexistuje v SR záväzné nariadenie-legislatíva, ktorá by určovala ako má vzduchotechnika v kuchyni vyzerať, čo má obsahovať. Tým pádom je vzduchotechnika priamo v kuchyni na okraji záujmu prevádzkovateľov reštaurácií, investorov.. Odsávače pár sú brané ako nutné zlo, veď na tom nevarím, potrebujem to vôbec...
Je potrebné si však uvedomiť, že varné bloky a taktiež ostatné časti kuchyne produkujú nadmerné teplo, vodné pary, pach, spaliny, mastnotu. Vznikajúce škodliviny znehodnocujú pracovné prostredie, škodia stavebnej konštrukcii budovy, vznikajú plesne, množia sa mikroorganizmy. V neposlednom rade treba spomenúť aj požiarnu bezpečnosť.

Medzi najčastejšie príčiny nevyhovujúceho stavu vzduchotechniky v kuchyniach patrí: 

 • kuchynské zákryty, digestory nie sú vybavené tukovými filtrami, resp. sú znehodnotené
 • zle nastavený výkon vetrania, chýbajúca regulácia
 • zariadenie je hlučné, značne opotrebované - obsluha ho vypína
 • spotrebiče sú osadené mimo odsávačov pár
 • zlý výpočet množstva vzduchu vzhľadom ku kuchynským zariadeniam
 • ventilátor je potrubný, nie je určený pre kuchynské aplikácie

  Filtrácia kuchýň - modulárny systém pre každú profesionálnu kuchyňu

  Filtračné jednotky Euromate použitie pre kuchynské aplikácie

  Častice tuku, dymu a sadzí sa uvoľňujú počas každého procesu varenia. Tieto častice sa rýchlo hromadia  v odsávacom potrubí a ventilátoroch v profesionálnej kuchyni. To spôsobuje vážne nebezpečenstvo, pretože veľa častíc je horľavých.
  Pomocou filtračného systému Euromate Kitchen Air Filtration filtrujete tieto častice pred vstupom do ventilačného systému. Vyhnete sa nebezpečiu požiaru efektívne, s výnimkou nákladov na údržbu a okolie zostane bez nežiadúceho zápachu.
  Viac sa dozviete na podstránke filtračný systém Euromate.

  Spoločnosť Component zabezpečuje dodávku, montáž a servis zariadení Euromate v SR.


  Filtracna jednotka pre kuchyne Expansion Electronic