UV-C dezinfekcne systemy pre zdravotnictvo

 • Light progress

   Prostredie pre zdravotníctvo je určite najcitlivejšie na kontrolu úrovne hygieny. Je to však aj najúrodnejšia pôda, na ktorej sa vyvíjajú problémy týkajúce sa šírenia vírusov, baktérií, plesní, spór a roztočov. Light Progress od roku 1987 vyvíja a vyrába systémy UV-C špecifické pre oblasť zdravotníctva.

Infekcie vznikajúce nevysvetliteľne počas pobytov v nemocnici alebo dokonca aj po prepustení pacientov (HAI - infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou) sú najčastejšími a závažnými komplikáciami v oblasti zdravotnej starostlivosti. Je dôležité dohliadať na každý proces a zvoliť postupy, ktoré zaručujú čo najvyššiu úroveň sterility a dezinfekcie. Technológia Light Progress UV germicídna technológia je užitočným riešením, pretože:icon-1png     icon-2png     icon-4png     icon-5png     icon-6png


 • Eliminujú úplne všetky patogénny - UVGI odstraňuje baktérie, vírusy, spóry, huby, plesne a roztoče bez toho, aby vytváral mikrobiálne rezistentné formy, ako obvyklé chemické dezinfekčné prostriedky a antibiotiká.
 • Jednoduché na aplikáciu, môžete im dôverovať -  UVGI zariadenia interagujú s čistiacimi operáciami a zvyšujú tak efektívnosť. Systémy UVGI nevyžadujú špeciálnu údržbu, iba potrebujú pravidelnú výmenu žiaroviek.
 • Je to fyzikálny proces, bezpečný a hospodárny  - dosiahnutie mikrobiálnej redukcie vyššej ako 99% vyžaduje málo času. Ošetrenie UVGI zabraňuje vzniku takých stavov, ktoré sú základom rozvoja krížovej kontaminácie.
 • Môžete sa na nás obrátiť -  Náš tím odborníkov pracuje s veľkými aj malými zdravotníckymi zariadeniami a dosahuje vždy vynikajúce výsledky. Pomôžeme vám vybrať najlepší produkt z našej kompletnej ponuky viac ako 300 rôznych modelov, ktoré vám ponúknu dokonalé riešenie, ktoré uspokojí vaše potreby. 
 • Je to hĺbková, programovateľná dezinfekcia - metóda UVGI udržuje ideálne hygienické podmienky v prostredí zdravotnej starostlivosti, a to v prítomnosti aj v neprítomnosti pacientov a zamestnancov.

Produkty UV-C pre zdravotníctvo, germicídne žiariče

UV-FAN

UV-FAN gemicídny žiarič umožňuje hĺbkovú dezinfekciu vzduchu v akomkoľvek prostredí v sektore zdravotníctva. Tradičné metódy čistenia často nestačia na zabezpečenie vysokej úrovne hygieny, ktorú je možné dosiahnuť iba použitím technológie UV-C. Veľkou výhodou tohto zariadenia je možnosť vysporiadať sa so vzduchom v miestnosti 24 hodín denne, bez akýchkoľvek kontraindikácií pre prítomných ľudí. Len nepretržitý dezinfekčný účinok môže zabezpečiť bezpečnosť na udržanie mikrobiálnej záťaže vždy pod kontrolou.  Naopak, intenzívna, ale nerovnomerná dezinfekcia vedie k kolísavej úrovni choroboplodných zárodkov prítomných v životnom prostredí. V zdravotníctve a farmaceutickom priemysle je potrebné dezinfikovať všetky prostredia, aby sa zachovali vysoké hygienické normy.

Pomocou germicídneho  žiariča UV-FAN je možné vykonať hlbšiu dezinfekciu všetkých miestností jednoduchým, okamžitým a bezpečným spôsobom. Vzduch v miestnosti prechádza tichým vstavaným ventilátorom a  germicídnou komorou čističa. Okrem žiariviek UV-C obsahuje UV-FAN aj inovatívny filter nanočastíc TIOX® s oxidom titaničitým so soľami striebra, ktorý zvyšuje germicídny účinok ultrafialového účinku. UV-FAN dosahuje elimináciu (99%) baktérií, ako sú Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, atď. Za pár minút prevádzky. Germicídna účinnosť je certifikovaná akreditovanými laboratóriami (SINAL) ministerstvom zdravotníctva a Hygienickým ústavom na univerzite v Siene (bolo certifikované zníženie 3 kmeňov T.M.C.).

Hlavné výhody germicídnych žiaričov UV-FAN:

 • Vysoko účinná selektívna lampa UV-C bez ozónu (pri 253,7 nm). V závislosti od modelu od 1x40W po 2x95W + 2x55 W lampa pre priame žiarenie
 • Percentá mikrobiálnej redukcie sú v rozsahu od 99,99% pre baktérie a 99% pre vírus 
 • Technické parametre uvedené v technickom liste zodpovedajú skutočnosti
 • Tvarované telo žiariča vyrobené z hliníka potiahnutého epoxidovým práškom pre lepšie prúdenie vzduchu a zvýšenie účinku ventilátora
 •  Všetky použité materiály sú testované na odolnosť proti intenzívnemu UV-C žiareniu
 • Otvor /priezorník/ na kontrolu funkčnosti žiaroviek, filter na zachytávanie prachu pri vstupe do žiariča
 • TiOx® filter na odstránenie organických a anorganických znečisťujúcich látok. Fotokatalyzátor (TiOx®), ktorý oxiduje a potom degraduje znečisťujúce látky. TiOx® je aktivovaný slnečným ultrafialovým žiarením (UV) alebo umelým zdrojom, ako sú UV-C žiarivky s vysokou emisiou umiestnené vo vnútri UV-FAN zariadenia. Oxid titaničitý (TiO2) nano-štruktúrovaný je aktívna zložka, ktorá tvorí TiOx®. Ako je nanoštruktúra, ktorá sa rozkladá na gél častíc s lineárnym rozmerom porovnateľným s jednou miliardou metra, má TiOx® veľkú výmennú plochu, a je teda vynikajúcim katalyzátorom schopným degradovať organické a anorganické znečisťujúce látky, ako sú napr. VOC(prchavé organické zlúčeniny) a NOx (oxid dusičitý) produkované ľudskou činnosťou. Fotokatalýza transformuje znečisťujúce látky na soli (dusičnan sodný a dusičnan vápenatý) a oxid uhličitý (CO 2). Okrem toho má TiOx® vďaka svojim vlastnostiam /v dôsledku fragmentácie v nanočasticiach/ schopnosť oxidovať alebo rozkladať bunky baktérií v prítomnosti UV-C svetla, čo kontrastuje s mikrobiálnym rastom. Nakoniec zabraňuje tvorbe nepríjemných zápachov, rozkladu toxických plynov a zápachových látok, ktoré sú zdrojom týchto nepríjemných javov, a môžu spôsobovať nepohodlie ľuďom žijúcim vo vnútorných prostrediach. Indikátory anaeróbnej fermentácie sú vonné látky, ako je amoniak, síra a zlúčeniny síry.

UV-BOX

Pomocou UV-BOXu je možné dezinfekciu vybavenia a náradia vykonať jednoduchým, okamžitým a bezpečným spôsobom, bez vyvíjania tepla, bez použitia tekutín a bez akýchkoľvek kontraindikácií.  Použitie UV-BOXu je indikované, keď je potrebné zachovať sterilitu náradia, dokonca aj hodiny po umytí, aby sa mohli bezpečne používať počas prevádzky. Ukázalo sa, že kontrola a zvýšenie úrovne hygieny umožňuje následné a všeobecné zvýšenie kvality v zdravotníckych zariadeniach, ale aj vo farmaceutickom sektore, v mikrobiologických laboratóriách atď. Dezinfekčná úroveň pomocou UV-BOX dosahuje elimináciu (99%) baktérií, ako sú Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, atď. za pár minút prevádzky. Inak je možné dosiahnuť vysokú úroveň dezinfekcie UV-BOX, ale iba s chemickými látkami, zdraviu škodlivými a škodlivými pre životné prostredie, ako aj nákladnými.


UV-STICK, UV DIRECT, UV-FLOW

UV Germicídne žiariče umožňujú hĺbkovú dezinfekciu  vzduchu a povrchov v akomkoľvek zdravotnom a farmaceutickom prostredí. Tradičné metódy čistenia často nestačia na zabezpečenie vysokej úrovne hygieny, ktorú je možné dosiahnuť iba použitím technológie UV-C. S pomocou UV germicídnych žiaričov je možné vykonať hlbšiu dezinfekciu všetkých miestností jednoduchým, okamžitým a bezpečným spôsobom, bez vyvíjania tepla, bez použitia tekutín a bez akýchkoľvek kontraindikácií alebo rezistencie. Zariadenie môže byť zapnuté počas pracovných prestávok, vždy, keď nie je prítomný personál. Ukázalo sa, že kontrola a zvýšenie úrovne hygieny umožňuje zvýšenie kvality v zdravotníckych zariadeniach, ale aj vo farmaceutickom sektore, v mikrobiologických laboratóriách atď. Dezinfekčná úroveň pomocou UV germicídnych žiaričov dosahuje elimináciu (99%) baktérií, ako sú Bacillus, Coli, Clostridium, Legionella, Vibrio, Salmonella, Pseudomonas, Staphylococcus, atď. za pár minút prevádzky. Je možné aj inak dosiahnuť vysokú úroveň dezinfekcie , ale iba chemikáliami. A tie sú nákladné a hlavne škodlivé pre zdravie a životné prostredie.