Referencie

Zabezpečenie dôvery k technológii GPS- upevnenie našej reputácie

Množstvo inštalácií na bezpečné čistenie vzduchu v tisíckach kancelárií, škôl, letísk, nemocníc a ďalších komunitných priestorov po celom svete. To je najlepšia odpoveď na otázku, či je táto technológia účinná pre zlepšenie vnútornej kvality vzduchu v budovách.

Technológia založená na výsledkoch. Vďaka patentovanej technológii NPBI naše výrobky čistia vzduch v interiéri elimináciou tuhých častíc, pachov a patogénov vo vzduchu a zároveň šetria spotrebu energie a znižujú vašu uhlíkovú stopu. Systém GPS poskytuje čistejšie a bezpečnejšie vnútorné ovzdušie - neprodukuje ozón ani iné škodlivé vedľajšie produkty.
„Pre akýkoľvek druh zariadenia od komerčných budov po lietadlá bude dodávka najčistejšieho a najbezpečnejšieho vnútorného ovzdušia čoraz dôležitejšia a naša technológia bez ozónu je jedným z naj-sofistikovanejších produktov na trhu.“

Charles Waddell , Founder and CTO, Global Plasma Solutions

Referencie Slovensko

Hyza Topoľčany

Spoločnosť HYZA a.s. patrí k popredným moderným spracovateľom a výrobcom hydiny a hydinových mäsových výrobkov nielen na Slovensku ale aj v Európe. Montáž 3 ks NPBI DM48 pre úpravu prívodného vzduchu výrobnej haly 3000 m3/h a 14.000 m3/h.