Čističky vzduchu referencie

  • Office - zasadacie miestnosti, kopírovacie miestnosti, kancelárie, skartovacie miestnosti...

  • Služby - kadernícke salóny, nechtové štúdiá, zvieracie salóny, fitness centrá, šatne, školy, škôlky..
  • Zdravotníctvo - nemocnice, ordinácie, zubné ordinácie, domovy dôchodcov, sanatóriá, laboratóriá...