Filtrácia pachu OdourFree

Filtrácia pachu VisionAir Blue Line - OdourFree

Vzduch v budovách je znečisťovaný rôznymi zdrojmi. Jedným z nich sú nepríjemné pachy, ktoré môžu byť veľmi nepríjemné a spôsobovať zdravotné problémy. Pachy a plyny môžu spôsobiť bolesti hlavy, poruchy koncentrácie, dráždenie v krku, v nose, únavu. V budovách sa nachádza veľké množstvo výrobkov, ktoré generujú prchavé organické plyny /VOC -Volatile Organic Componds./ Ide napr. o farby, nábytok, kopírky, plasty, čistiace prostriedky, stavebné materiály. Čističky vzduchu VisionAir Blue Line - OdourFree si dokážu poradiť so zápachom vďaka použitiu špeciálneho uhlíkového filtra v tvare V.
Čističky sú určené predovšetkým pre športové centrá, vzdelávacie centrá, opatrovateľské centrá. Špeciálne navrhnutý model VisionAir Blue Line - OdourFree Incontinence je určený pre seniorské centrá, jasle.
Spoločnosť Component zabezpečuje dodávku, montáž a servis zariadení Euromate v SR.

 • Euromate VisionAir
  Euromate VisionAir čistička vzduchu
 • Euromate VisionAir Blueline 2
  Euromate VisionAir Blueline 2
 • Euromate Visionair Blueline 1
  Euromate Visionair Blueline 1 cisticka vzduchu Euromate-na podstavci
 • Euromate VisionAir display
  Euromate VisionAir display
 • Euromate vonacia patrona
  Euromate vonacia patrona
 • Euromate vonacie patrony
  Euromate vonacie patrony
 • Euromate CM 1 Filter
  Euromate CM 1 Filter filter s aktívnym uhlím